לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

חוק הנוטריונים – סעיפים מרכזיים

הליכי גירושין

חוק הנוטריונים מסדיר את עניין תפקידו וסמכויותיו של נוטריון. כמו כן מגדיר מהם חובותיו של נוטריון בעת מתן שירותים נוטריונים.

חוק הנוטריונים והתקנות הנלוות לו מהווים את הדין בכל הנוגע למוסד הנוטריון בישראל. נוטריון הוא עורך דין במקצועו אשר הוסמך על ידי וועדה במשרד המשפטים, לכהן כנוטריון. סמכויותיו של נוטריון, כמו גם חובותיו האתיות, מעוגנות בחוק הנוטריונים ועל כן חשוב להכירו.

נוטריון בישראל יכול לבצע פעולות נוטריוניות רק כאשר הוא בעל רישיון נוטריון תקף ופעיל. קבלת רישיון נוטריון מצריכה הגשת בקשה מיוחדת לכך לידי המחלקה לרישוי נוטריונים. בתוך מחלקה זו, יושבת וועדת הרישיונות אשר דנה בבקשות ומחליטה האם יש מקום להעניק מתן רישיון נוטריון לכל מועמד.

כוחו של האישור הנוטריוני נקבע בסעיף 19 לחוק והוא קובע כי לאישור הנוטריוני, כוח ראייתי עליון. בית המשפט לא נזקק לראיות נוספות הנוגעות למעשיו של נוטריון, לדבריו או לדבריהם ומעשיהם של אחרים בפני הנוטריון, כאמור באישור הנוטריוני.

חוק הנוטריונים מאפשר להכיר ולהבין את מוסד הנוטריון ועל כן, להלן סקירה של הסעיפים המרכזיים שבחוק הנוטריונים.

סעיף 2 לחוק – כשירותו של נוטריון

הכרת מוסד הנוטריון, ראשיתה בהבנה מי רשאי לכהן כנוטריון. כשירותו של נוטריון חשובה מאוד לשם תקינות פעילותיו שכן נוטריון יכול לבצע פעולות נוטריוניות רק אם הוא בעל רישיון נוטריון ישראלי תקף.

סעיף 2 לחוק הנוטריונים מגדיר את נושא הכשירות וקובע מי רשאי לכהן כנוטריון ואילו הגבלות ישנן על נושא הכשירות. נוטריון הוא עורך דין, אזרח ישראל או תושב קבע, בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בעריכת דין. נוטריון לא יהיה מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ולא יהיה מי שהושעה או הוצא מלשכת עורכי הדין.

נוסף על זאת, וועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות בהשתלמות שתיערך על ידי אחד מן הגופים שקיבלו אישור להעביר את ההשתלמות הנ"ל.

סעיף 7 לחוק – סמכויותיו של נוטריון

סעיף חשוב ומרכזי בחוק הנוטריונים הוא סעיף 7 הקובע מהם סמכויותיו של נוטריון. הנוטריון רשאי לבצע פעולות רבות כדוגמת אימות חתימה, אישור נכונותו של העתק מסמך, תרגום נוטריוני ועריכת מסמכים, העדה של מסמך סחיר ועוד.

אין חובה על נוטריון להציע את כל השירותים הנוטריונים ועל כן, יש לוודא כי כל נוטריון אליו פונים, אכן מבצע את הפעולה הנוטריונית הרצויה במסגרת שירותי נוטריון במשרדו.

כיצד מתבצעות הפעולות הנוטריוניות? המחוקק בחר להקדיש מספר סעיפים בחוק אשר עוסקים בדרכי הביצוע של הפעולה הנוטריונית. אלו הם סעיפים 10- 17.

סעיפים 10 – 17 – דרכי ביצועה של הפעולה הנוטריונית

הפעולה הנוטריונית היא חשובה ורבת משקל בהליכים שונים ועל כן, קבע המחוקק הנחיות בדבר הדרך לביצוע הפעולות הנוטריוניות, למשל:

1. איסור השימוש בסמכות : ראשית כל, קבע המחוקק את האיסור החל על נוטריון להשתמש בסמכותו לטובת עצמו או לטובת קרוביו.

2. אימות חתימה : סמכותו של נוטריון לאמת חתימה תתבצע רק אם הנוטריון זיהה את החותם אשר חתם בפניו על המסמך. בהעדרה של הנחייה ברורה זו, היה ניתן לטעון כי אימות חתימה איננו מחייב את נוכחותו הפיזית של החותם בפני נוטריון.

3. אישור העתק : נוטריון אינו יכול לאשר כי העתק מסמך הינו נאמן למקור אמלא המקור הוצג בפניו כך שיכל להשוות בין שני המסמכים.

4. רשימת מצאי: נוטריון יכול לאשר את נכונותה של רשימת מצאי רק כאשר הוא ערך אותה או שהיא נערכה בפניו. תנאי נוסף הוא כי הנוטריון בקיא בנושא המצאי.

5. אישור תרגום : סמכותו של נוטריון לאשר את נכונותו של תרגום תתקיים אך ורק אם הנוטריון שולט בשפת המקור ובשפה אליה מתורגם המסמך.

סעיפים 21 – 29 – כללי האתיקה

נוטריון כפוף לכללי אתיקה מקצועית אשר במידה ויפרם, מסתכן הוא בעמידה לדין בפני בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין. סעיפים 21 -29 מהווים את כללי האתיקה של המוסד הנוטריוני ואלו הם העיקריים שבהם:

1. כבוד המקצוע וחובת הנאמנות : נוטריון מחויב לשמור על כבוד המקצוע ולפעול בנאמנות ובמסירות כלפי הפונים אליו.

2. הגבלה על שותפות : נוטריון לא יצור שותפות עם אדם אשר אינו נוטריון.

3. שמירה על סודיות : במסגרת חובת הנאמנות והמסירות, נוטריון אינו רשאי להשתמש במידע שנמסר לו במילוי תפקידו ועליו לשמור על המידע בסוד.

סעיף 39 – ענישה

בית הדין המשמעתי המחוזי מוסמך להטיל על נוטריון עונשים שונים בגין הפרות משמעת שביצע. סעיף 39 מונה את אמצעי המשמעת שרשאי בית הדין להטיל כאשר החמורים ביותר הם התליית הרישיון וביטולו.

השעיית נוטריון עלולה להתרחש בנסיבות המפורטות בסעיף 42 לחוק כגון מקרה שבו הוגש נגד נוטריון כתב אישום בשל עבירה פלילית שביצע במילוי תפקידו אשר יש בה קלון.

נוטריון המבקש לערער על פסק הדין של בית הדין המשמעתי יפנה אל בית הדין המשמעתי המחוזי. על פסק דינו של האחרון ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים.

מוסד הנוטריון פועל על פי חוק הנוטריונים ותקנותיו. הכרת סעיפיו המרכזיים של החוק מעניקה לנו הבנה טובה יותר של עבודתו וסמכויותיו של הנוטריון.

למידע נוסף: נוטריון רמת גן

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף