לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

מבוא לחוזים – חוזה מתנה, חוזה העסקה, חוזה לצד שלישי

הליכי גירושין

חתימה על חוזה משמעותה מפגש רצונות של צדדים להתחייב זה בפני זה על פעולות מסוימות כאשר כל אחד מקבל תמורה בעבור מה שהוא נותן לצד השני. ישנם סוגים מגוונים של חוזים אשר באים לענות על צרכים שונים. חוזה מתנה נועד כדי לאפשר לאדם להעביר נכס מסוים לאחר ללא תמורה. חוזה העסקה קיים כדי לעגן משפטית את ההסכמות שבין עובד למעבידו. חוזה לצד שלישי מוכר לנו בעיקר ממצבים של חתימה על ביטוח חיים.

מהי מטרתו של חוזה מתנה?

בבעלותו של אדם דירת מגורים והוא מעוניין להעבירה במתנה וללא קבלת תמורה אל בתו. הוא יוכל לעשות זאת על ידי חוזה מתנה. יש להבהיר כי העברת זכות במקרקעין, אף אם נעשתה ללא תמורה, עדיין טעונה רישום. בהעדרו של רישום, אין בידי המקבל זכות קניינית אלא זכות חוזית בלבד.

דיני החוזים חלים על חוזה מתנה כפי שהם חלים על כל חוזה אחר, בשינויים המחויבים, למשל לעניין ההסתמכות. עקרון ההסתמכות הוא עקרון חשוב בדיני החוזים. משמעותו היא כי צד לחוזה רשאי להסתמך על ההתחייבות של הצד השני כלפיו ולבצע שינויים בחייו. במידה וישנה הפרת חוזה ונגרם נזק לצד שהסתמך, הוא זכאי לפיצוי.

בתי המשפט מבדילים בין הסתמכות במסגרת חוזה מתנה לבין הסתמכות בחוזה רגיל ודורשים כי ההסתמכות במקרה של חוזה מתנה תהיה משמעותית ביותר וכי הנזק יהיה מהותי. ההפרדה הנ"ל קיימת בשל העובדה כי חוזה מתנה הוא חוזה חד צדדי ועל כן ההסתמכות עליו שונה מאשר ההסתמכות על חוזה רגיל במסגרתו לשני הצדדים יש התחייבות.

מאפייניו של חוזה העסקה

מטרתו של חוזה העסקה היא לעגן באופן משפטי ומחייב את ההסכמות שבין העובד למעביד בנוגע לתנאי העבודה. חוזה העסקה מנוסח היטיב אמור למנוע לחלוטין או לכל הפחות לצמצם משמעותית את המחלוקות שבין המעביד לעובד.

ישנם מקומות עבודה אשר עורכים חוזה העסקה שונה וייחודי לכל עובד, בהתאם לתפקידו ולדרגתו וישנם מקרים בהם ישנו נוסח חוזה אחד זהה לכל העובדים והוא חוזה אחיד.

במקרה של חוזה העסקה אישי, העובד יכול להשפיע על תוכנו של החוזה ועל כן רצוי מאוד להגיע אל שולחן המשא ומתן עם דעה מגובשת לגבי הנושאים המרכזיים. נוסחו של חוזה העסקה הוא חשוב ביותר ועל כן לא מומלץ לוותר על הסדרת פרטים מהותיים, אף אם הם סוכמו בעל פה מול הצד השני. מדוע? בשעת משבר או סכסוך בין הצדדים, יתקשה הצד הנפגע להוכיח את ההסכמה לגבי כל מרכיב אשר אינו נרשם באופן מסודר במסגרת חוזה העסקה.

נקודות מרכזיות בכתיבת חוזה העסקה:

1. עקשנות לצד פשרנות – חשוב לדעת על כדאי להתעקש והיכן אפשר לוותר. העובד מעוניין לקבל תנאים טובים ככל האפשר ואילו המעביד בוודאי ינסה להקטין עלויות. יצוין כי עובד אינו רשאי לוותר על זכויות קוגנטיות ואף אם הוא עושה כן, וויתורו אינו בר תוקף.

2. חוות דעת נוספת – משנסתיימה מלאכת הכנת חוזה העסקה, רצוי להראות את החוזה לאדם נוסף אשר הנכם סומכים על שיקול דעתו. לעיתים קרובות, קריאת החוזה על ידי אדם אחר תאיר נקודות חדשות.

3. חתימה על החוזה – תוקפו של חוזה העסקה הוא מרגע החתימה עליו. לפיכך, יש לחתום על חוזה העסקה רק לאחר שנחה דעתם של הצדדים כי החוזה אכן משקף את רצונותיהם בצורה הטובה ביותר.

הגדרתו של חוזה לצד שלישי

חוזה לצד שלישי הינו חוזה בין שני צדדים המבקשים לתת לצד אחר, שלישי, זכות כלשהי. לרוב מדובר על חוזים כדוגמת חוזה ביטוח חיים. במסגרת חוזה ביטוח חיים מתחייבת חברת הביטוח בפני המבוטח כי לאחר מותו של המבוטח, יקבל צד ג' אותו בחר המבוטח, את הכסף אשר הוסכם עליו בפוליסה.

צד ג' הקרוי גם מוטב אינו צד לחוזה ועל כן בכל בעיה הנוגעת לפרשנות החוזה, יתייחס בית המשפט אך ורק לכוונות הצדדים החתומים על החוזה. המוטב אינו מחויב לקבל את הזכות והחוק מאפשר לו לסרב לה תוך זמן סביר לאחר שקיבל את ההודעה על קיומה של הזכות. זו נוצרת מיד עם חתימת הצדדים על ההסכם ואלו יכולים לבטלה או לשנותה כל עוד המוטב אינו יודע על הזכות. ידיעתו מבטלת את זכותם של הצדדים לשנות או לבטל את הזכות.

כפי שניתן להבין, שלושת סוגי החוזים שתוארו הם שונים זה מזה וכל אחד מהם נועד לשרת מטרה אחרת של הצדדים. המשותף לכל החוזים הללו הוא כי דיני החוזים חלים עליהם, כל אחד בשינויים המחויבים הרלוונטיים לגביו.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף