לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

מדריך בנזיקין על לשון הרע, חוק איסור לשון הרע

הליכי גירושין

לשון הרע הנה התבטאות אשר פרסומה עלול לפגוע בשמו הטוב של האדם ובכבודו. נשאלת השאלה האם כל ביטוי פוגעני הוא לשון הרע. התשובה לשאלה זו מוכרחה להיות בשלילה אחרת לא ניתן לקיים חברה דמוקרטית בה לכל אחד יש חופש ביטוי. חוק איסור לשון הרע אמון על האיזון בין שני העניינים המנוגדים הללו: מניעת לשון הרע מחד וחופש הביטוי מאידך.

יצירת איזון משמעותה הגבלת חופש הביטוי למען שמירה על כבודו של האדם אך בד בבד, הקפדה על כך כי ההגבלה תהיה מידתית ולא תפגע בחופש הביטוי יתר על המידה. מאמר זה יגדיר מהי לשון הרע, מתי תקום תביעת לשון הרע ומה קובע חוק איסור לשון הרע.

מהי לשון הרע?

חופש הביטוי הוא זכות חברתית חשובה ביותר לכל חברה תקינה. זכות זו מניעה את גלגלי היצירתיות של בני האדם ומאפשרת להם לפתח רעיונות, להתקדם ולשגשג. אולם, ללא הצבת גבולות לחופש הביטוי, עלול להיגרם נזק רב למוניטין של אדם ולכבודו. הסיבה לכך טמונה בעובדה כי התבטאות של אחד יכולה לגרום להשפלתו של אדם אחר.

חוק איסור לשון הרע, עליו יורחב בהמשך הדברים, מטיל איסור על פרסומם של דברים אשר עלולים לפגוע בכבודו של אדם ובשמו הטוב. מרכיב הפרסום הוא תנאי סף לקיומה של לשון הרע. ללא פרמטר הפרסום, לא קמה תביעת לשון הרע על פי חוק איסור לשון הרע. הדרישה לפרסום שוללת את האפשרות להגשת תביעת לשון הרע במקרים של מסר פוגעני שנאמר בארבע עיניים.

ההתבטאות צריכה להיות פומבית בפני עדים כאשר ההתבטאות אינה נבחנת באופן אובייקטיבי אלא באופן סובייקטיבי, קרי, בית המשפט בוחן האם ההתבטאות, בנסיבות האירוע, פגעה או הייתה עלולה לפגוע. בד בבד, נדרש בית המשפט לשאלת האיזון בין חופש הביטוי לבין לשון הרע. הגבלת יתר של חופש הביטוי אינה מתיישבת עם חברה תקינה ודמוקרטית אך באותה המידה, פגיעה בשמו הטוב של האדם ובכבודו, אינה ראויה ולפיכך, יש למצוא את דרך הביניים.

חוק איסור לשון הרע קובע כי העברת המסר הפומבי יכולה להיעשות הן בכתב והן בעל פה כאשר אין הכרח להראות כי הייתה פגיעה ממשית אלא די בכך שההתבטאות הייתה עלולה לפגוע, קרי, יש להראות את פוטנציאל הפגיעה. העדר ההכרח להוכיח פגיעה ממשית אמור להוות הגנה משמעותית על כבוד האדם היות שבמצב דברים זה, קל יותר להגיש תביעת לשון הרע.

חוק איסור לשון הרע – נקודות מרכזיות

כאמור, לשון הרע הוא פרסומו של דבר מה אשר עלול לבזות את האדם, להשפילו, לפגוע בכבודו או בשמו הטוב. במקרים רבים, לא ניתן להסתתר מאחורי חופש הביטוי כאשר התרחשה הוצאת לשון הרע. במקרים אחרים, קיימת הגנה בחוק איסור לשון הרע אשר העומד בצילה לא ימצא אחראי בין כותלי בית המשפט.

כאמור, חוק איסור לשון הרע אמון על יצירת איזון בין חופש הביטוי לבין זכות האדם לכבודו ולשמו הטוב. אלו הן הנקודות המרכזיות שקובע החוק:

1. אלמנט הפרסום – תנאי סף שמציב חוק איסור לשון הרע הוא אלמנט הפרסום. אמרה, פוגענית ככל שתהא, אשר לא נאמרה בפומבי, אינה בגדר לשון הרע.

2. פוטנציאל פגיעה – חוק איסור לשון הרע נוקט במילה "עלול", כלומר, נדרש כי ההתבטאות תהיה בעלת פוטנציאל פגיעה ולא נדרש כי היא פגעה בפועל. העובדה כי הנפגע לא נדרש להוכיח פגיעה של ממש הופכת את הגשת התביעה לקלה יותר באופן משמעותי.

3. הגנות לפוגע – החוק מכיל מספר הגנות לפוגע. העיקריות שבהן: הגנת אמת בפרסום ו – תום לב. בהתקיימן, מוסרת האחריות מן הפוגע.

4. הגנת אמת בפרסום – קובעת כי פרסום דבר אמת שיש בו עניין ציבורי הוא מוגן מפני תביעת לשון הרע, אף אם הוא פוגעני. הגנה זו אינה בודקת את כוונתו של המפרסם אלא רק האם היה אמת בפרסום או לא. המשמעות היא כי פרסום שקרי לא יזכה להגנה אף אם המפרסם פעל בתום לב מתוך מחשבה כנה כי הדברים הם דברי אמת. על אותו משקל, יקבל מפרסם הגנה אם דבריו הנם אמת וזאת אף אם כוונותיו היו זדוניות.

5. הגנת תום הלב – התבטאויות שונות כגון הבעת דעה שלא ניתן לסווגה כאמת או שקר או טענת עובדה שנאמרה בתום לב אך לא הוכח לגביה שהיא אמת, יכולות לזכות בהגנת תום הלב.

6. קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק – חוק איסור לשון הרע מאפשר לתובע לקבל פיצוי כספי ללא שהוכיח שנגרם לו נזק. מטרתו של הפיצוי היא כפולה, להחזיר את המצב לקדמותו בעבור הנפגע, עד כמה שהדבר אפשרי וכן להוות אמצעי הרתעה.

לשון הרע – סיכומה של הסוגיה

תפקידו של חוק איסור לשון הרע הינו לשמור על כבודו של אדם מחד ועל הזכות לחופש ביטוי מאידך. כאמור, לשון הרע היא התבטאות פומבית שפגעה או בעלת הפוטנציאל לפגוע כאשר ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק.

התייעצות עם עורכי דין בוודאי תוביל בסופו של דבר לעמידה ברורה יותר אחרי הזכויות שלכם. מוטב כי תעשו כן אם הנכם שוקלים הגשת תביעה משפטית בגין לשון הרע.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף