לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

מהי המשמעות של אישור נוטריון?

הליכי גירושין

סעיף 19 לחוק הנוטריונים, קובע את משמעותו של האישור הנוטריוני. מסמך אשר קיבל אישור נוטריון, מהווה ראיה מספקת בהליכים משפטיים שונים וחזקה עליו כי כל האמור בו, נכון. יתרה מזאת, בעל הדין שהגיש את המסמך, לא נדרש להעיד את הנוטריון שנתן את אישורו.

משמעות נוספת לאישור הנוטריוני היא משמעות שלילית ויש להיזהר מפניה. כאשר ניתן אישור נוטריוני, מתאפשר למבקש לבצע פעולות משפטיות שונות. על כן, אם ניתן אישור, היכן שלא היה צריך להינתן, הרי שהפונה יכול לבצע פעולה משפטית בלתי חוקית, אשר עלולה לגרום לנזק לצד ג'.

אם כן, ברור כי כוחו של האישור הנוטריוני הוא רב מאוד ולכן, אין זה פלא כי בחר המחוקק לקבוע תנאי כשירות לקבלת רישיון נוטריון, אשר מי שאינו עומד בהם, לא יוכל לשמש כנוטריון.

כמו כן, קבע המחוקק כללים ברורים המהווים נר לרגליו של כל נוטריון, בעת מילוי תפקידו.

ראשית, הנוטריון חייב לוודא כי הפונה אליו, הנו כשיר לביצוע הפעולה המשפטית, אותה מבקש הפונה לעשות. כמו כן, על הנוטריון להשתכנע כי הפונה, עושה את הפעולה מרצונו החופשי ואין מבקש לבצעה, בשל לחץ המופע עליו על ידי צד שלישי.

כאשר המבקש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטה, ישנה חשיבות כפולה ומכופלת לנושא הכשרות המשפטית, לרצון החופשי ולהבנה של הפעולה, כפי שמיד יוסבר בהרחבה.

על הכשרות המשפטית, הרצון החופשי, על תעודת רופא וגם על אישור אפוסטיל.

הכשרות המשפטית והרצון החופשי

כוחו של האישור הנוטריוני הוא בראש ובראשונה כוחו כראייה. אולם, ישנה משמעות נוספת וחשובה מאוד לחתימה הנוטריונית והיא הפוטנציאל לפגוע בצד שלישי.

כאשר ניתן אישור נוטריוני, מתאפשר למבקש לבצע פעולות משפטיות שונות. אם ניתן אישור, היכן שלא היה צריך להינתן, הרי שמתאפשר ביצוען של פעולות בלתי חוקיות.

לאור האמור לעיל, נדרש הנוטריון לנקוט באמצעי זהירות, טרם ייתן את חתימתו:

1. המבקש כשיר משפטית : נוטריון מחויב לברר האם המבקש, כשיר לביצוע הפעולה המשפטית, שלשמה פנה אליו. נושא הכשירות קשור הן לגילו של המבקש, כלומר, האם הוא קטין, והן למצבו הנפשי והבריאותי, כאמור בתקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים.

2. המבקש פועל מרצון : סבר הנוטריון כי המבקש כשיר משפטית, יוודא כי הוא פועל מרצון חופשי ולא מתוך לחץ או כפייה של אחר.

למותר לציין כי אם הפונה לא כשיר משפטית לביצוע הפעולה, אין זה משנה אם הוא מבין את משמעותה, היות שהעדר כשירות, מונע מן הנוטריון לתת את אישורו.

3. המבקש מבין את המשמעות : אם עלה ספק בלבו של הנוטריון כי המבקש איננו מבין באופן מלא ומוחלט, את משמעות הפעולה, לא ייתן את אישורו כי בוצעה בפניו.

מתי חייב נוטריון תעודת רופא?

כעניין שבשגרה, כנוהל עבודה, חייב נוטריון לוודא את הכשרות המשפטית, הרצון החופשי והבנת הפעולה של הפונים אליו. באופן עקרוני, נתן המחוקק לנוטריון, שיקול דעת להחליט האם המבקש כשיר ומבין את משמעות הפעולה, או אם לאו.

אולם, בשל המשמעות הרבה של האישור הנוטריוני, קבע המחוקק כי בשני מקרים, לא יכול הנוטריון להסתמך על שיקול דעתו לקביעת הכשרות של הפונה, ועליו לקבל תעודת רופא, כתנאי למתן אישור נוטריון.

המצב הראשון הוא כאשר הפונה מאושפז בבית חולים והמצב השני הוא כאשר הוא מרותק למיטתו. בשני המצבים הללו, מחויב נוטריון לקבל תעודת רופא שהוצאה ביום הפעולה, המעידה על כך כי הפונה צלול בדעתו ומבין את משמעות הפעולה שהוא מבקש לבצע בפני הנוטריון.

תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, קובעת כי על תעודת הרופא להיות על פי הטופס שתוספת הראשונה, אולם יש לציין כי לעת עתה, הפסיקה מקבלת גם תעודת רופא, שאיננה עונה על הדרישה הצורנית הזו, כל עוד, עונה היא על הדרישה המהותית, קרי, היא מעידה על צלילות דעתו של הפונה.

אישור אפוסטיל

לעיתים קרובות, אנשים זקוקים לאישור אפוסטיל ופונים אל משרדי נוטריון, בהנחה כי הנוטריון הוא זה אשר מעניק את חותמת האפוסטיל.

אחת הסיבות לטעות זו היא משום שאישור אפוסטיל, דרוש לשם קבלת מסמך רשמי ישראלי בחו"ל, כפי שדרוש תרגום נוטריוני, שירות אשר ניתן על ידי נוטריונים.

ובכן, זה המקום להסביר כי נוטריונים מציעים לקהל הרחב, את השירות של קבלת אישור אפוסטיל מבית המשפט או ממשרד החוץ, על פי העניין.

פנייה אל הענף לאימות מסמכים ציבוריים, במשרד החוץ, נדרשת כאשר בידי המבקש, מסמך שהוצא מרשות או משרד ממשלה בארץ, והמבקש רוצה להגישו לרשות ציבורית במדינה זרה.

מתי פונים אל בית המשפט לקבלת אישור אפוסטיל? כאשר למבקש יש מסמך נוטריוני, אותו הוא רוצה להגיש למוסד בחו"ל.

לאישור הנוטריוני משמעות רבה ולכן, נוטריון לא יעניק אישור נוטריוני, ללא שווידא את הכשרות המשפטית של הפונה, את רצונו החופשי לביצוע הפעולה ואת הבנתו המלאה אודות משמעות הפעולה. כאשר הפונה מאושפז או מרותק למיטה, הנוטריון לא רשאי להפעיל את שיקול דעתו לגבי צלילות דעתו של הפונה, אלא עליו לקבל תעודת רופא.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף