לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

מהי משמעותו של האישור הנוטריוני ?

הליכי גירושין

תפקידו של הנוטריון הוא לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים. הוא שואב את סמכותו מכוח חוק הנוטריונים אשר נחקק בשנת 1976. לצידו ישנן תקנות שונות המסדירות עניינים שונים הנוגעים לעבודת הנוטריון כמו למשל, אגרות ושכר טרחת נוטריון.

משמעותו של האישור הנוטריוני היא ענפה ביותר ולדבר יש השלכה על הליך קבלת רישיון נוטריון ועל כללי האתיקה אליהם כפופים הנוטריונים. כוחו של האישור הנוטריוני קבוע בסעיף 19 לחוק הנוטריונים, הקובע כי אישור נוטריוני הוא ראיה מספקת לצורך האמור במסמך ובית המשפט לא יקבל ראיה הסותרת את האישור הנוטריוני. הדבר כמובן כפוף לכך כי לא נפל פגם באישור הנוטריוני.

בשל חשיבותה של החתימה הנוטריונית, סבר המחוקק כי יש צורך בהליך קבלת רישיון נפרד של נוטריונים, אשר אין לו כל קשר לקבלת רישיון עריכת הדין. כמו כן, נקבעו כללי אתיקה מיוחדים לנוטריונים, אשר המפרם עלול לעמוד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין.

הליך קבלת רישיון נוטריון

בשל כוחו של האישור הנוטריוני בהליך המשפטי, ישנה חשיבות גדולה לכך כי מינוי נוטריונים ייעשה בצורה מוקפדת תוך מתן רישיון למתאימים בלבד. סעיף 2 לחוק הנוטריונים מונה את תנאי הכשירות לכהונה נוטריונית ואלו הם:

1. אזרחות ישראלית : המבקש להיות נוטריון בישראל, חייב להיות בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע בארץ.

2. עשר שנות וותק :  המבקש לכהן כנוטריון חייב להיות עורך דין בעל וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין. עד שנת 2002, עמדה דרישה זו על 15 שנה אך תיקון מספר 9 לחוק שינה דרישה זו והורידה ל -10 שנות וותק.

3. העדר עבר פלילי : לא ימונה לנוטריון, אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

4. הוצאה מן הלשכה : מי שהוצא מן הלשכה או הושעה ממנה, לא יכהן כנוטריון.

5. דרישת ההשתלמות : מועמדים לתפקיד נוטריון, צריכים לעבור השתלמות קצרה.

מועמד אשר מילא אחרי תנאי הכשירות, יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון אל ועדת הרישיונות שבמשרד המשפטים. זו תדון בבקשתו ותיתן החלטתה.

כללי האתיקה של נוטריונים

לאור כוחו ומשמעותו של האישור הנוטריוני, יש צורך עז לשמור על מעמדו של מוסד הנוטריון, על ידי פיקוח על עבודתם של הנוטריונים. אחת מן הדרכים לעשות זאת היא כללי האתיקה הקבועים בסעיפים 21 -29 לחוק הנוטריונים.

כללי האתיקה הם אבני הדרך של העבודה הנוטריונית והתנהגותו של כל נוטריון, צריכה תמיד להתאים אל כללים אלו. במסגרת כללי האתיקה אשר נועדו לשמור על כבוד המקצוע ולהצדיק את כוחו של האישור הנוטריוני, על הנוטריון להקפיד על:

1. חובת נאמנות : שמירה על כבוד המקצוע, ראשיתה בחובת נאמנות כלפי המבקש המגיע אל נוטריון לקבלת שירות נוטריוני.

2. שמירה על סודיות : כל מידע אשר מגיע אל נוטריון, יישאר בסוד ואין הוא רשאי לגלותו לאחר.

3. שידול לעבודה: נוטריון לא ישדל אדם לקבלת עבודה ולא יעשה זאת באמצעות אדם אחר.

4. ביצוע עבודתו כדין : נוטריון חייב לבצע את הפעולה הנוטריונית כפי שמורות לו הוראות החוק. למשל, אסור לנוטריון לאמת חתימתו של אדם מבלי לזהותו.

5. עצמאותו של הנוטריון : חל איסור על נוטריון לעבוד כשכיר והמטרה של איסור זה היא למנוע מצב שבו ייאלץ הנוטריון לפעול בניגוד להוראות הדין, בשל הוראת מעבידו.

שכרו של נוטריון

כיאה למעמדו של מוסד הנוטריון, נקבע כי שכרם של הנוטריונים יהיה שכר אחיד. המשמעות היא כי הנוטריון אינו מוסמך להחליט על שכר הטרחה שיגבה, אלא עליו לפנות אל הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) ולבדוק מהו השכר העדכני אותו יש לגבות עבור כל אישור נוטריוני.

לעיתים, מידע זה אינו ידוע לציבור ועל כן יש מקום לבלבול, במיוחד בשל העובדה כי נוטריון הוא עורך דין במקצועו. לאור העובדה כי שכרו של נוטריון הוא קבוע בדין, הרי שכל אדם יכול לבדוק מהו השכר שייגבה ממנו בעבור כל שירות נוטריוני.

ישנם מקרים בהם יבצע נוטריון פעולה אשר אינה מופעה בהודעת הנוטריונים. במצב זה, עליו לפנות אל התעריפים המומלצים של לשכת עורכי הדין ולחפש האם הפעולה שביצע, מופיעה שם. במידה ומצא פעולה זהה או דומה לזו שביצע, יגבה הנוטריון את השכר המומלץ על ידי הלשכה. במידה ולא, יגבה את השכר אשר מופיע בטור 8 בהודעת הנוטריונים, העומד כיום על הסך של 246 ₪.

משמעותו המרכזית של האישור הנוטריוני טמון בכוחו כראייה. מדובר בראייה בעלת ערך עליון אשר לא ניתן לסתור אותה. חשיבותו של האישור הנוטריוני, מעידה על האמון הרב שניתן לציבור הנוטריונים ועל כן, ישנו הליך מסודר לקבלת רישיון נוטריון המותנה בעמידה בתנאי הכשירות וזו גם הסיבה לקיומם של כללי האתיקה המקצועית, אליהם כפוך נוטריון.

לקריאה נוספת: תרגום נוטריוני, נוטריון רמת גן.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף