לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

על הליכי הוצאה לפועל, חוק הוצאה לפועל ועיקולים

המאמר שלהלן עוסק בהסברה ובתיאור של הליכי הוצאה לפועל. כמו כן, יוסבר מהו חוק הוצאה לפועל ומה הוא קובע. יתרה מכך, נסביר מהם עיקולים במסגרת הוצאה לפועל ומתי הם רלוונטיים.

הליכי גירושין

מערכת הוצאה לפועל

במסגרת הוצאה לפועל פועלים שני צדדים מרכזיים: הזוכה והחייב. הזוכה אוחז בידו פסק דין אשר בו נקבע כי החייב צריך לשלם את חובו לזוכה. הזדקקות להוצאה לפועל קמה כאשר החייב אינו מוכן לשלם את חובו לזוכה או כאשר הוא אינו מסוגל מבחינה כלכלית לשלם את החוב כפי שהוא. ישנם חייבים אשר מיד עם קבלת פסק הדין מגיעים להסדר עם הזוכה ומשלמים את חובם כהלכה. לעומתם, ישנם חייבים אשר מתעלמים מחובם לחלוטין וכאן נכנסת לתפקיד הוצאה לפועל.

הזוכה זכאי לפנות אל הוצאה לפועל אשר בסמכותה לנקוט בפעולות שונות כנגד החייב אשר בסופן ככל הנראה ייגבה החוב. חלק מן הפעולות הללו היא פעולת העיקול. הוצאה לפועל יכולה לעקל את רכושו של החייב להוציא דברים אשר נחשבים כמוצרים בסיסיים למחייה, עליהם ישנו איסור עיקול. הסבר מפורט יותר על עיקולים יינתן בהמשך המאמר.

לצד אופציית העיקולים קיימים גם הליכים אחרים נגד חייבים אשר מטרתם להפעיל לחץ על החייבים לשלם את חובם. ההליכים הללו הם הוצאת פקודת מאסר וכן מתן צו עיכוב יציאה מהארץ. פקודת מאסר הנה על סכום קצוב כאשר החייב יכול לשלם את הסכום הזה ולהימנע ממאסר. במידה והוא אינו משלם, יישב החייב במאסר עד למועד תשלום הסכום הנ"ל.

צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא האמצעי החריף ביותר שניתן לנקוט כנגד החייב היות פעולה זו פוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לחופש תנועה. ישנם מקרים לא מעטים של חייבים משתמטים אשר ברגע שנמנעת מהם זכות היציאה לחו"ל, הם משלמים את חובם.

על חוק הוצאה לפועל

חוק הוצאה לפועל הינו החוק הראשי המסדיר את דיני ההוצאה לפועל כאשר מערכת הוצאה לפועל מתנהלת על פי קביעותיו. חוק הוצאה לפועל צריך לאזן בין הזוכה לחייב. מחד, הוצאה לפועל נועדה להוות כמעין מנגנון באמצעותו יוכל הזוכה לקבל את אשר לו הוא זכאי. לשם כך, מסמיך חוק הוצאה לפועל את ההוצאה לפועל לפעול בהליכים כנגד החייב אשר יפעילו עליו לחץ לשלם את חובו.

מאידך, היות שאנו חיים במדינה דמוקרטית מודרנית, מוכרח חוק הוצאה לפועל להגן גם על חייב אשר אינו מסוגל לפרוע את חובו ואין המדובר בבחירה שלא לשלם את החוב. בשם ההגנה הזו קיימים הליכים למען החייב בדמות חקירת יכולת, צו תשלומים ואיחוד תיקים. אלו נועדו לאפשר פריסת חובות לתקופה ארוכה על מנת שמחד, יחל החייב להחזיר את חובו ומאידך, לא יישאר החייב חסר בית וחסר פרנסה.

איחוד תיקים זוהי אפשרות העומדת בפני חייב אשר לו חובות רבים והוא אינו מסוגל לפרוע אותם. תחת איחוד תיקים מקובצים יחד כל תיקי הוצאה לפועל של החייב. חובו הכולל נפרס לתקופת זמן הקבועה בחוק כך שמדי חודש מחזיר החייב סכומים נמוכים ביותר לכל אחד מן הזוכים. איחוד תיקים איננו מצב המיטב עם הזוכים אך הוא פועל להגנת חייבים חסרי כל.

עיקולים כנגד חייבי הוצאה לפועל

כל חייב הוצאה לפועל מוכרח לשלם את חובו לפי ההסדר שנקבע לו. כאשר חייב מפר את ההתחייבות שלו, רשאי הזוכה לפעול כנגד החייב והוא עושה זאת דרך הוצאה לפועל. לעיתים הזוכה פונה בעצמו אל לשכת הוצאה לפועל ולעיתים עורך דינו עושה זאת עבורו. הטלת עיקולים על רכוש החייב זהו הצעד הראשון שיכול לנקוט הזוכה כנגד החייב. לא ניתן, ככלל, להוציא פקודת מאסר כנגד חייב ובוודאי שלא צו עיכוב יציאה מן הארץ, טרם מומשה אופציית העיקול.

ישנם מספר עיקולים שונים שניתן להטיל על חייב, להלן פירוט:

1. עיקול של מיטלטלין – במסגרת עיקולים של מיטלטלין מעוקל בראש ובראשונה רכבו של החייב. הרציונאל לכך הוא כי רכב הוא המיטלטלין היקר ביותר בבעלות החייב. לצד עיקול רכב, תפנה הוצאה לפועל לעקל את המיטלטלין המצויים בביתו של החייב לרבות ציוד חשמלי, ריהוט וכיו"ב. בשל החובה המקבילה להגן על החייב, לא ניתן לעקל מוצרי בסיס הזקוקים למחייתו ולמחיית בני המשפחה שלו.

2. עיקול משכורת החייב – הזוכה רשאי להטיל עיקול על משכורת החייב כאשר ישנו לק מסוים מן המשכורת אשר לא ניתן לעיקול על מנת לאפשר לחייב להמשיך להתקיים.

3. עיקול מקרקעין – במידה והחייב הנו בעלים של מקרקעין כלשהם, יכול הזוכה לבקש עיקול מקרקעין אשר מימוש יעשה בדרך של מכירה.

סיכום הדברים

הוצאה לפועל דואגת לשני אינטרסים מנוגדים: מחד, לזוכה ומאידך, לחייב. חוק הוצאה לפועל מסדיר את פעילותה של הוצאה לפועל ובין השאר קובע את סמכותה להטיל עיקולים על רכוש החייב. במקביל ועל מנת לספק הגנה מסוימת לחייב, ישנה הגבלה על הפעולות שניתן לנקוט כנגד החייב כגון האיסור להקל מוצרי מחייה בסיסיים. לקבל ייעוץ נוסף, פנו אל פורום הוצאה לפועל

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף