לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772

תעריף נוטריוני

הליכי גירושין

תעריף נוטריוני – מבוא:

כאשר נוטריון נותן שירותים נוטריוניים, יש לשלם בעבורם, כמו עבור כל שירות. שירותי נוטריון הם, בתמצית, אישורים מסוגים שונים. האישורים ניתנים על כך שהנוטריון ווידא אותנטיות של מסמך כלשהו ומתחייב לכך. אישור הנוטריון נעשה על ידי הטבעה של חותמתו על המסמך המאושר וחתימתו עליה.

לדוגמא, נוטריון יכול לאשר שאדם חתם בפניו על ייפוי כוח ושהוא הבין את משמעויותיו. נוטריון יכול לאשר גם שתרגום של מסמך כגון תקנון של חברה, הוא תרגום שנאמן למקור. שירותי נוטריון ניתנים גם בתחומים רבים אחרים.

הצורך באישורים של הנוטריון בא מהעובדה שמוסדות וגורמים שונים, בין בארץ ובין בחו"ל, דורשים אישור נוטריוני, לפני שהם מסכימים להסתמך על המסמך. רק אחרי שמוצג אישור נוטריוני, הם יסכימו להעניק ויזה, להשקיע בחברה, או לקבל אדם לאוניברסיטה. כמו כן, אישור נוטריוני מהווה ראיה חזקה מאוד בהליכים משפטיים. בשל כך, אנשים מוכנים לשלם עבור שירותי נוטריון.

תעריף נוטריוני – הרקע המשפטי:

התעריף נקבע על ידי שר המשפטים. הסעיף בחוק אשר מסמיך את שר המשפטים לקבוע את שכר הנוטריונים הוא סעיף 46 לחוק הנוטריונים. השר התקין את תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 (שכל כחצי שנה התעריפים בתקנות אלו מתעדכנים לפי מדד המחירים).

מתעריף זה אסור לנוטריון לסטות, לא למעלה ולא למטה. הרציונל של קביעה שאסור לסטות מתעריף זה הוא ששירותי נוטריון דומים לשירות ציבורי, שהאנשים מחויבים בו. בשל כך, אין להתיר לנוטריון לגבות מחיר מופקע. יכול להיות שרציונל מוסווה לכך שאסור לסטות מהתעריף, הוא מניעת תחרות בין נוטריונים. המקרה היחיד או בין היחידים שנוטריון יכול לסטות מהתעריף, הוא כאשר שירות הנוטריון ניתן לצורך ביצוע האמנה בדבר שמירת זכויות קצבה של מהגרים.

בהמשך הדברים יוצג פירוט של התעריף שהתעדכן ב- 01.01.2014, ונכנס לתוקף ב- 01.01.2014. התעריף השלם נמצא באתר משרד המשפטים. יש לציין שהתעריף המוצג אינו כולל מע"מ, אשר אותו הנוטריון צריך לשלם לאוצר המדינה, ולכן מוסיף אותו לסכום שהלקוח משלם.

תעריף נוטריוני – פירוט:

1. אימות חתימה – שירות אימות החתימה הוא אישור של הנוטריון שהאדם ששמו נקוב במסמך (למשל, חוזה) הזדהה בפניו על ידי הצגת תעודה מזהה וחתם על הסמך לנגד עיניו.

‏א. אימות חתימת של יחיד כשהוא החותם הראשון – 166 ש"ח.

‏ב. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך – 66 ש"ח.

‏ג. אם החותם על המסמך חותם בשם זולתו, והנוטריון צריך לוודא שהוא מוסמך לכך, אז על השכר הנקוב בפסקאות א ו- ב יתווסף סכום של 66 ש"ח.

ד. אימות חתימה על העתק של אותו מסמך שבפסקאות הקודמות – 66 ש"ח.

‏ה. אם היה צורך לתרגם את המסמך, בנוסף לאימות החתימה, יש להוסיף לשכר שלעיל על החתימה, מחצית מן השכר של תרגום המסמך (להלן).

2. אישור נוטריוני של העתק המסמך – נוטריון יכול לאשר שהעתק המסמל זהה למקור.

‏א. לעמוד הראשון – 66 ש"ח.

‏ב. לכל עמוד נוסף – 5 ש"ח.

‏ג. לעמוד הראשון של העתק נוסף של המסמך – 22 ש"ח.

‏ד. לכל עמוד נוסף של ההעתק הנוסף של המסמך – 5 ש"ח.

3. אישור נכונות של תרגום – שירות זה הוא אישור של נוטריון שתרגום של מסמך הוא מדויק. השכר אינו כולל את עבודת התרגום עצמה.

א. עד מאה המילים הראשונות – 208 ש"ח.

‏ב. לכל מאה מילים נוספות או לחלק מהן, אך שמספר המילים לא עובר את האלף – 166 ש"ח.

‏ג. לכל מאה מילים נוספות או לחלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ש"ח.

‏ד. לכל אישור נוסף של אותו תרגום, כאשר האישור ניתן באותו מעמד – 66 ש"ח.

4. אישור צוואה – כדי שצוואה תהא תקפה במדינת ישראל, אחת הדרכים היא אישורה על ידי נוטריון.

‏א. לחותם ראשון – 241 ש"ח.

‏ב. לכל חותם נוסף – 124 ש"ח.

‏ג. אישור נוסף של אותה צוואה – 74 ש"ח.

5. אישור של תצהיר

‏א. למצהיר הראשון – 168 ש"ח.

‏ב. לכל מצהיר נוסף – 67 ש"ח.

‏ג. אישור נוסף לאותו תצהיר – 66 ש"ח.

תעריפים של שירותים נוספים נמצאים בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) ובאתר משרד המשפטים.

מהו שכרו של מישהו שנותן שירותי נוטריון אך אינו נוטריון?

מי שאינו נוטריון, אינו כפוף לגביית השכר שכתוב למעלה. עם זאת, האישור שלו לא שווה הרבה – מוסדות רבים לא יסכימו לקבל אישור של מי שאינו נוטריון, ובית משפט יתייחס לאישורו כראיה חזקה פחות מאשר אישורו של נוטריון.

יחד עם זאת, יש שירותים שאסור למי שאינו נוטריון לתת אותם (למעט אם מדובר בפקיד מדינה או באדם אחר המוסמך לכך). כלומר, מי שנותן שירות כזה, והוא אינו נוטריון, עובר עבירה. לא רק שהוא עובר עבירה, אלא גם אסור לו לקבל שכר, ואם קיבל – חייב להחזירו. זאת לפי סעיף 49 לחוק הנוטריונים. שירותים אלה כדלהלן, כאשר המסמך נועד לשמש במדינה אחרת:

1. אימות חתימה.

2. אישור נכונות העתק של מסמך.

3. אישור נכונות של רשימת מצאי.

4. עריכת העדה של מסמך סחיר.

5. פעולות אחרות מסוימות.

תעריף נוטריוני – סיכום:

שירותי הנוטריון חשובים מאוד למי שצריך אותם. על שירותים אלה יש לשלם, והתעריף על שירותים אלה הוא קבוע וכתוב בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים). כך, כל אדם יכול לדעת כמה כסף הוא צריך לצפות לשלם לנוטריון.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה".

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר הליכי גירושין אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מטוס.
פרטי יצירת קשר:

 

יגיע כפיים 2,

תל אביב

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

077-9974772


מידע חשוב נוסף