Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיבחירת עורך דין דיני משפחה

המיון המקובל בתורת המשפטים מגדיר דיני משפחה בתור ענף הכולל מעמד אישי, זכויות וחובות הנובעים מן המעמד המשפחתי. בצורה ספציפית יותר ניתן להזכיר נושאים כגון דת, יוחסין, הורות, נישואין וגירושין, הנבדלים מענפי משפט אחרים מבחינת מקורות הדין המהותי וערכאת השיפוט.

במילים אחרות, בישראל נקבע הדיון בדיני משפחה בהתאם להשתייכות הדתית של המתדיינים.

החקיקה האזרחית המשלימה מקנה סמכות מקבילה לבתי משפט אזרחיים רק בחלק מהנושאים הנידונים. כתוצאה ממצב מורכב זה מקבלת הבחירה בעורך דין משמעות ייחודית.

אזרח המעוניין להתדיין מול ערכאות השיפוט הדתיות או האזרחיות חייב להתייעץ עם עורך דין מוקדם ככל האפשר. עורך דין יכול להתוות את אסטרטגיית המשפט או הטיעונים, לספק גיבוי מקצועי ולהציע גם תמיכה מנטאלית.

הבחירה בעורך הדין היא חלק בלתי נפרד ממיצוי הזכויות או מילוי החובות המלוות את דיני המשפחה.

המלצות לבחירה מוצלחת של עורך דין העוסק בדיני משפחה

רצוי לבחור עורך דין עם ניסיון ולברר לגבי ההתמחות שלו בדיני משפחה. אפשר לקבל המלצות, לתאם פגישה אישית ולא מחייבת או לקרוא על פסקי דין קודמים בהם עורך הדין היה מעורב. רצוי להשקיע זמן ומשאבים בבחירת עורך דין מוצלח.

במידה ומדובר על משפט המתנהל בכפוף לדין הדתי, כמו בנושאים של המרת דת, נישואין, גירושין או מזונות, רצוי לבחור עורך דין עם רקע מתאים. המלצה דומה חלה גם על נושאים אזרחיים כמו אימוץ, אפוטרופסות, ירושה, חלוקת רכוש בין בני זוג וכן הלאה.

יש מספר שלבים בבחירת עורך דין דיני משפחה. השלב הראשון הוא הבנת הצורך בעורך דין ואיסוף מידע כללי על הנושא הנדון בין כתלי בית המשפט או המוסד הדתי. השלב השני הוא השוואה מעשית בין עורכי דין שונים, על פי ניסיון, ותק והתמחות.

בשלב זה כדאי גם לערב את ההשתייכות הדתית ולהעדיף עורך דין המכיר את מקורות הדין הרלוונטיים. השלב השלישי כולל את הפגישה עם עורך הדין וניסוח כתב התביעה או ההגנה. בכל אחד מהשלבים הללו ראוי לגלות רצינות ולהבין עד כמה עורך דין חיוני להצלחת הטיפול בתיק.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף