Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  ביטול תביעת גירושין [מדריך משפטי]

  ההחלטה להתגרש היא קשה ומרובה בהתחבטויות והתלבטויות. זוגות רבים מתחבטים במשך זמן רב האם כדאי להתגרש, ולעיתים ההתלבטות לא נגמרת, והלב לא שלם, גם לאחר שהגשתם כבר את תביעת הגירושין.

  אם הגשתן תביעת גירושין שאתן לא שלמות איתה, אם הגשתם תביעת גירושין ולאחר מכן התחרטתם, אם אתם מבקשים לבטל את תביעת הגירושין העומדת בפני הערכאות השיפוטיות, דעו כי ישנה דרך חזרה, ובחנו את האפשרות לביטול תביעת גירושין.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לבטל תביעת גירושין?

  כן, תביעת גירושין אינה סוף פסוק, וניתן לבטל תביעת גירושין, בכל עת.

  מי יכול לבטל תביעת גירושין?

  בן הזוג שתבע את הגירושין יכול לבקש לבטל תביעת גירושין באופן חד צדדי. בנוסף, שני הצדדים יכולים להגיש בקשה מוסכמת לביטול תביעת הגירושין.

  כמו כן, גם הערכאה השיפוטית רשאית לבטל את תביעת הגירושין במקרים מסויימים. כך למשל במקרים של חוסר מעש בתיק במשך זמן רב, לאחר שניתנה הזמנות נאותה לצדדים להגיב על מחיקת התביעה.

  איך מבטלים תביעת גירושין?

  ניתן לבטל תביעת גירושין באמצעות הגשת בקשה לערכאה השיפוטית הדנה בהליך. הבקשה יכולה להיות חד צדדית, או מוסכמת על ידי שני הצדדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמה עולה לבטל תביעת גירושין?

   בקשה חד צדדית לביטול תביעת גירושין, עשויה לחייב אתכם בהוצאות משפט. ככל שההליך נמצא בשלב מוקדם יותר, כך גם באופן טבעי הוצאות המשפט יהיו נמוכות יותר.

   כך למשל אם הצד השני לא הספיק לקבל את התביעה לידיו, סביר להניח שעלות ביטול תביעת הגירושין תסתכם בעלויות האגרה שהוצאתם בלבד. לעומת זאת, אם ההליך מתקדם, ובן הזוג הספיק להצטייד בעורך דין, להגיע לדיוניום , לזמן עדים וכו', יתכן ותחוייבו בהוצאות משפט גבוהות.

   מנגד, הגשת בקשה מוסכמת לביטול תביעת הגירושין, ברוב המוחלט של המקרים, לא תחייב אתכם בהוצאות, פרט לעלות אגרת הגשת הבקשה.

   האם ניתן לפתוח מחדש תביעת גירושין שבוטלה?

   לאחר שבוטלה תביעת גירושין, התיק נסגר, ויש צורך להגיש תביעת גירושין חדשה, בהליך חדש, ולשלם אגרה בעד פתיחת ההליך. חשוב לדעת שאם חלפה שנה מאז נפתח הליך יישוב הסכסוך הראשון, עליכם יהיה להתחיל את כל ההליך מחדש – כלומר להגיש בקשה ליישוב סכסוך, ורק לאחר שזו תסגר, ניתן יהיה לפתוח תביעת גירושין חדשה.

   איך מבטלים תיק ברבנות?

   על מנת לבטל תיק ברבנות יש להגיש בקשה לביטול תביעת הגירושין בבית הדין הרבני ולנמק את הסיבה בגינה אתם מבקשים לבטל את התביעה. כך למשל במקרה בו בני הזוג מבקשים להגיע להסכם פשרה ולנהל את ההליך מחוץ לערכאות המשפטיות, או במקרה שהתובע מתחרט ומבקש שלא להתגרש.

   האם ניתן לבטל תביעת גירושין ברבנות ולפתוח במקומה תביעה לשלום בית?

   אם התחרטת, ואינך מבקש עוד להתגרש, ניתן לבקש לבטל את תביעת הגירושין ולהגיש תביעה לשלום בית. במקרים אלה בית הדין הרבני יברר את התביעה לשלום בית. אם בית הדין הרבני ימצא שיש עניין בתביעה לשלום בית ושהיא כנה, בית הדין הרבני עשוי לחייב את הצד השני בשלום בית, כאשר סירוב להליך שלום בית עשוי להיות בעל השלכות משפטיות וכלכליות משמעותיות.

   האם תביעת הגירושין תבוטל או תוקפא לאחר פתיחת התביעה לשלום בית?

   חשוב להבין שבמקרה שנפתחה תביעה לשלום בית חלף תביעת הגירושין, תביעת הגירושין לא תבוטל, אלא ההליכים יוקפאו לצורך בירור התביעה לשלום בית. כך שאם התביעה לשלום בית תכשל, לא תאלצו לפתוח הליך חדש, אלא ההליך ימשיך להתנהל בבית הדין הרבני.

   מתי תביעת הגירושין תבוטל במקרה שנפתחה תביעה לשלום בית?

   במקרה שהתביעה לשלום בית צלחה ובני הזוג יבקשו לבטל את תביעת הגירושין.

   בנוסף, לבית הדין הרבני יש סמכות למחוק את התביעה ולסגור אותה, אם התובע לא פנה לבית הדין במשך חצי שנה רצופה, ולאחר שבית הדין שלח לצדדים הודעה ואפשר לצדדים הזדמנות לנמק מדוע יש להשאיר את תביעת הגירושין פתוחה.

   כלומר, אם במסגרת התביעה לשלום בית, התובע יזנח את תביעתו ולא יעדכן את בית הדין הרבני, התביעה עשויה להמחק, כך שבמקרה בו התובע יבקש לפתוח את תביעת הגירושין, הוא יאלץ להגיש תביעת גירושין חדשה.

   תביעת גירושין אינה סוף פסוק

   בשורה התחתונה, תביעת גירושין אינה סוף פסוק. גם אם החלטתם להתגרש ופתחתם כבר בתביעת גירושין, הסירו דאגה מליבכם, אתם יכולים להתחרט ולהגיש בקשה לביטול תביעת הגירושין.

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף