Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  האם קרן הפנסיה נכללת ברכוש שיחולק בין בני-זוג מתגרשים?

  החוק קובע כי בני זוג שמתגרשים מחלקים את הרכוש באופן שוויוני. מה דינה של הפנסיה? האם אחד מבני הזוג שזכאי לפנסיה צריך להתחלק בה באופן שוויוני עם בן הזוג השני? כיצד מחשבים זאת? על כך במאמר שלפניכם.

  תוכן עניינים

  נכסים שנצברו במהלך הנישואין מתחלקים באופן שוויוני

  חוק יחסי ממון קובע כי על בני זוג שמתגרשים לחלק את כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין שווה בשווה. לפי החוק, גם במקרה בו רק אחד מבני הזוג עבד, הרכוש מתחלק חצי-חצי.

  ההנחה של המחוקק היא כי כל אחד מבני הזוג תורם את חלקו לפי יכולתו, וכאשר אחד מהם מפרנס, השני תורם במטלות הבית או בגידול הילדים.

  עם זאת, נכסים שהביא עמו אחד מבני הזוג אל הנישואין וכן נכסים שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או בירושה אינם מתחלקים חצי-חצי, אלא כל אחד מבני הזוג לוקח את הנכס שהביא עמו או שקיבל במתנה או בירושה.

  הסיבה לכך : נכסים אלו לא הושגו באמצעות המאמץ הזוגי המשותף, ועל כן אין סיבה לחלק אותם חצי-חצי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   קרן הפנסיה שנצברה במהלך הנישואין מתחלקת חצי-חצי

   מה דינה של קרן הפנסיה שצבר אחד מבני הזוג במהלך הנישואין? האם עליו לתת חצי ממנה לבן הזוג השני?

   התשובה היא חיובית. כספי הפנסיה אינם שונים מכל רכוש אחר, ועל בן הזוג לחלוק אותם שווה בשווה עם בן הזוג השני. לשם כך, יש לחשב את השנים בהם עבד בן הזוג במהלך הנישואין, וכספי הפנסיה שנצברו במהלך שנים אלו יחולקו חצי-חצי בין שני בני הזוג.

   אלא שחלוקת קרן הפנסיה מורכבת יותר. זאת משום שלא ניתן למשוך את כספי הפנסיה באופן מידי אלא רק בהגיע העובד לגיל הפנסיה.

   משום כך, בן הזוג השני אינו יכול לתבוע תשלום מידי מבן הזוג אשר זכאי לכספי הפנסיה. באופן עקרוני, עליו להמתין עד הגיע גיל הפנסיה ורק אז הוא זכאי לדרוש מחצית מכספי הפנסיה.

   למותר לציין שמציאות זו אינה נוחה עבור בני זוג שמתגרשים. עשויות לחלוף שנים רבות עד שבני הזוג יגיעו לגיל הפנסיה, וחלוקת כספי הפנסיה בעצם קושרת אותם זה אל זו לאורך שנים רבות אחרי הגירושין. בני זוג שמתגרשים מעוניינים בדרך כלל לפתוח דף בחייהם, ולא להישאר תלויים אחד בשני לאורך זמן.

   ניתן לקזז מחלקו של זכאי הפנסיה ברכוש כנגד כספי הפנסיה

   פתרון אפשרי למצב זה הוא שבן הזוג אשר זכאי לפנסיה יוותר על חלק מהרכוש בתמורה לכך שבן הזוג השני יוותר על חלקו בפנסיה. כלומר, במקום להמתין עד לגיל הפנסיה בשביל לחלוק את כספי הפנסיה, בני הזוג יחלקו את הרכוש כבר עתה באופן שיביא בחשבון גם את הזכות העתידית בכספי הפנסיה.

   כאשר מקזזים מהרכוש כנגד כספי הפנסיה, יש להביא בחשבון את העובדה שכסף מזומן שווה יותר מאשר זכות שתתממש רק בעתיד. משום כך, הסכום שבן הזוג השני מקבל בזמן הגירושין במקום הפנסיה אינו זהה לסכום שהיה מקבל אילו היה ממתין לגיל הפנסיה, אלא נמוך יותר. החישוב נעשה באופן דומה לחישוב ריבית , ומכונה: 'הִיווּן'.

   פתרון זה מיטיב עם שני הצדדים. ראשית, שניהם מרוויחים מכך שאינם תלויים זה בזה אחרי הגירושין. שנית, בן הזוג שמקבל את הכסף מיד נהנה מהעובדה שיש לו כסף ביד כבר בזמן הגירושין, ומנגד, בן הזוג אשר שומר לעצמו את הפנסיה המלאה מבטיח לעצמו הכנסה מכובדת לתקופת הפנסיה.

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף