Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהחלטת להתגרש. האם לפנות לביהמ”ש או לבית הדין הרבני?

אחת השאלות הראשונות שעולות בגירושין היא להיכן לפנות – לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. במאמר הנוכחי אסביר מה הן הסמכויות של שתי הערכאות, ולאן עליכם לפנות לשם פתיחת תיק גירושין

תוכן עניינים

טקס הגירושין – אך ורק בבית הדין הרבני

בני זוג יהודים במדינת ישראל יכולים להתגרש אך ורק בבית הדין הרבני. דיני נישואין וגירושין במדינת ישראל נקבעים על פי ‘הדין האישי’, שהוא למעשה הדין הדתי של בני הזוג, ומשום כך בני זוג יהודים חייבים להתגרש בבית הדין הרבני.

בכדי להתגרש בבית הדין הרבני, יש להגיש בקשה משותפת לגירושין – כאשר שני בני הזוג רוצים להתגרש, או תביעת גירושין – כאשר רק אחד מהם רוצה להתגרש.

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה

בניגוד לגירושין עצמם, שמסורים באופן בלעדי לסמכותו של בית הדין, שאר הסוגיות הנלוות לגירושין מצויות בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. בין הסוגיות: חלוקת רכוש, מזונות, משמורת והסדרי ראייה. הסמכות הטבעית לדון בסוגיות אלה מסורה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר כשמו – מוסמך לדון בכל הדינים הקשורים למשפחה.

עם זאת, כאשר מוגשת תביעת גירושין בבית הדין הרבני ומגיש התביעה ‘כורך’ [כלומר מוסיף] את שאר הסוגיות לתביעת הגירושין, בית הדין ‘רוכש’ סמכות לדון בסוגיות אלה.

משמעות הדבר היא כי למעשה לשתי הערכאות ישנה סמכות לדון בנושאים הנלווים לגירושין. לבית המשפט ישנה סמכות טבועה [מלשון: טבעית, כלומר מקורית], ולבית הדין ישנה סמכות נגררת [כלומר, סמכות שנגררת אגב תביעת הגירושין].

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מרוץ הסמכויות

למותר לציין, כי לא יתכן ששתי הערכאות ידונו על אותו תיק גירושין. פסיקה של ערכאה משפטית היא בבחינת סוף פסוק, ובלתי אפשרי שאדם שהפסיד בערכאה אחת יגיש תביעה בערכאה אחרת בכדי לפתוח את הדיון מחדש.

לשם כך נוצר הכלל המשפטי הקובע כי הערכאה שאליה מוגשת תביעת הגירושין [הכוללת את הסוגיות הנלוות לגירושין] קונה סמכות בלעדית לדון מעתה ואילך על כל הסוגיות.

מה קורה אם שני בני הזוג מגישים תביעת גירושין, כל אחד לערכאה אחרת? התשובה היא: כל הקודם – זוכה. כלומר, עצם הגשת התביעה המשפטית במועד מוקדם יותר, מכריעה מי ידון בתיק הגירושין מכאן ואילך.

כלל משפטי זה יצר את המצב המכונה ‘מרוץ הסמכויות’. משמעות המרוץ היא כי לכל אחד מבני הזוג ישנה מוטיבציה להיות זה שיגיש ראשון את התביעה המשפטית, בכדי לקבוע איזו ערכאה תדון בגירושין.

היכן כדאי להגיש את תביעת הגירושין – בבית המשפט או בבית הדין?

איזו ערכאה עדיפה בתכל’ס? האם כדאי להגיש תביעת גירושין בבית המשפט לענייני משפחה, לסיים את הדיונים על הסוגיות השונות, ואז לפנות לבית הדין בשביל הגירושין עצמם, או שכדאי לגשת מיד לבית הדין הרבני ולדון שם על הכל?

מקובל לומר כי בית המשפט נוטה לטובת האשה ובית הדין הרבני לטובת הגבר. על פי טענה זו, בית הדין יונק את פסיקותיו מתוך ההלכה היהודית, שמבחינה היסטורית נוצרה על ידי גברים ומתחשבת יותר בגברים. לעומת זאת, פסיקותיו של בית המשפט מבוססות על ערכים מערביים ליברליים, המקדמים את זכויות האשה.

יתכן שישנו גרעין של אמת בטענה זו, אך אין ללמוד מן הכלל על הפרט. לכל מקרה גירושין יש מאפיינים משלו, ומוטב לגבש אסטרטגיה ייעודית עבור כל מקרה ומקרה. מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני משפחה, בכדי שידון איתכם על ההיבטים השונים של מקרה הגירושין הספציפי שלכם, ויגבש עבורכם את האסטרטגיה הנכונה.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף