Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  הליך גירושין ברבנות/בבית הדין הרבני

  'לפתוח תיק ברבנות' זהו המושג השגור בפי כל כאשר מדברים על הליכי גירושין. אך מה זה אומר בפועל? איזה תיק בדיוק פותחים? וכיצד מתבצעים הליכי הגירושין ברבנות? על כך במאמר שלפניכם.

  תוכן עניינים

  פתיחת הליך גירושין בבית הדין הרבני

  בית הדין הרבני הוא הערכאה השיפוטית שאחראית על נישואין וגירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראל. בית הדין פוסק בדיני נישואין וגירושין על פי ההלכה והמסורת היהודית. [הערה: כשאומרים 'רבנות' מתכוונים לבית הדין הרבני].

  פתיחת הליך גירושין בבית הדין יכולה להתבצע בשתי צורות: או באמצעות 'תביעת גירושין' אותה מגיש צד אחד הרוצה לתבוע את הצד השני להתגרש, או באמצעות 'בקשה משותפת לגירושין' אותה מגישים שני הצדדים יחד כאשר הם מתגרשים בהסכמה.

  בשני המקרים יש לפנות אל בית הדין הרבני, על פי השיוך האזורי, עם המסמכים המתאימים.

  להלן נפרט את המסמכים הנדרשים בשני סוגי ההליכים – תביעת גירושין ובקשה משותפת לגירושין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תביעת גירושין

   יש להגיע לבית הדין באזור מגוריו של הנתבע או באזור מגוריהם המשותף האחרון של בני הזוג עם המסמכים הבאים:

   • תעודת זהות של מגיש התביעה, כולל ספח מעודכן.
   • צילום תעודת הזהות.
   • אגרה בגובה הסכום שנקבע בתקנות.
   • כתב תביעת גירושין בשני עותקים, המפרט את פרטי התובע, פרטי הנתבע ופרטי הילדים – אם ישנם. כמו כן יש לפרט את תאריך הנישואין ואת מהות התביעה.
   • שלש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג (ניתן לצרף גם בהמשך ההליך).
   • תעודת נישואין וכתובה – במידה והנישואין היו ברבנות, או תעודת נישואין אזרחיים – במידה ומדובר בנישואין אזרחיים. (ניתן לצרף גם בהמשך ההליך).

   בהמשך ההליך, וכמו בכל תביעה, יש להגיש מסמכים לפי הצורך. למשל: מסמכים כספיים המלמדים על הרכוש של בן הזוג, העתקי תלונות במשטרה, תצהירי מומחים ועוד. יתכנו תשלומי אגרה נוספים בהתאם להליכים השונים שיידרשו בתיק.

   בקשה משותפת לגירושין

   יש להגיע לבית הדין באזור מגוריהם המשותף האחרון של בני הזוג עם המסמכים הבאים :

   • תעודת זהות של בני הזוג, כולל ספחים מעודכנים.
   • צילום תעודות הזהות.
   • אגרה בגובה הסכום שנקבע בתקנות.
   • טופס בקשה משותפת לגירושין, בו ממלאים את הפרטים, כולל פרטי הילדים – אם יש.
   • שלש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג (ניתן לצרף גם בהמשך ההליך).
   • תעודת נישואין וכתובה – במידה והנישואין היו ברבנות, או תעודת נישואין אזרחיים – במידה ומדובר בנישואין אזרחיים. (ניתן לצרף גם בהמשך ההליך).

   טקס סידור הגט

   אחר סיום ההליכים המשפטיים בבקשת הגירושין או בתביעת הגירושין, ולאחר שהוכרעו הסוגיות הנלוות לגירושין, מגיע השלב של הגירושין עצמם. שלב זה מכונה: סידור הגט.

   סידור הגט הינו טקס יהודי מסורתי, בו הבעל נותן לאשתו 'גט', ובכך מסתיימים נישואיהם. הטקס מנוהל על ידי הדיינים ומתבצע על פי כללי ההלכה והמסורת היהודית.

   היכן כדאי לפתוח את התיק – בבית הדין או בבית המשפט?

   במאמר הנוכחי, עד לכאן, לא הזכרתי את בית המשפט לענייני משפחה. יצאתי מתוך נקודת הנחה שאתם מעוניינים לבצע את כל ההליכים בבית הדין הרבני. עם זאת, עליכם לדעת שזאת רק אופציה אחת מבין שתיים.

   ניתן בהחלט לפתוח את תיק הגירושין בבית המשפט, לנהל שם את כל ההליכים המשפטיים בסוגיות הנלוות לגירושין, ורק לאחר מכן לפנות אל בית הדין הרבני לשם ביצוע טקס סידור הגט בלבד.

   היכן באמת כדאי לפתוח את תיק הגירושין? בבית הדין או בבית המשפט? שאלה זו היא אחת השאלות הנפוצות בהליכי הגירושין, והתשובה עליה מורכבת. יש להתאים את ההליך המשפטי לכל מקרה ספציפי של גירושין, ולא ניתן לתת המלצה גורפת עבור כל המקרים.

   עילות הגירושין בבית הדין הרבני

   בן זוג שמבקש להתגרש בבית הדין הרבני צריך להוכיח עילות גירושין. עילות הגירושין הן עילות הלכתיות מהדין היהודי, שמצדיקות את הגירושין.

   אם לבן זוג יש עילת גירושין, היא יכולה לחייב את בן הזוג השני בגירושין, גם כאשר הוא לא מסכים לגירושין, והיא גם יכולה לחייב או לשלול ממנו זכויות כספיות.

   עילות הגירושין הן שונות בחלקן בין גברים לנשים. גם ההשלכות של חיוב גירושין שונה בין אישה לגבר.

   גבר שיש נגדו עילת גירושין עשוי להיות חייב בתשלום מזונות אישה וכתובה. לעומת זאת אישה שיש נגדה עילת גירושין, עלולה לאבד את זכותה לתשלום מזונות אישה וכתובה.

   אחת העילות המרכזיות שאינן שוות בין גבר לאישה היא עילת הבגידה – בגידה של אישה נחשבת לחמורה ביותר, ומחייבת בגירושין, לעומת זאת גבר שבוגד אינו חייב בגירושין, אלא אם מדובר בגבר שבוגד עם נשים רבות, או מנהל רומן ארוך.

   בנוסף ישנן עילות שרלוונטיות לגברים המבקשים להתגרש. כמו עילת עוברת על דת יהודית, שהיא אישה שלא שומרת על צניעות או אישה.

   מנגד ישנן עילות שרלוונטיות לנשים המבקשות להתגרש, למשל העדר כוח גברא, במקרה שגבר לא מסוגל לקיים יחסי מין, לא משום שאינו רוצה, אלא משום שאינו יכול.

   בנוסף ישנן עילות שרלוונטיות לשני בני הזוג, כמו אלימות, בן זוג שמסרב לקיים יחסי מין למשך תקופה ארוכה, בן זוג שעוזב את הבית, מיאוס מוצדק מבן הזוג ועוד.

   מהי תביעת גירושין כרוכה?

   אדם שמבקש לנהל את הליכי הגירושין בבית הדין הרבני חייב להגיש תביעת גירושין כרוכה. המשמעות של תביעת גירושין כרוכה, היא בקשה מפורשת לנהל תביעה מסוימת בבית הדין הרבני.

   דוגמא לכך היא גבר המבקש לנהל את הליכי הרכוש בבית הדין הרבני. הגבר חייב לכרוך את תביעת הרכוש לתביעת הגירושין, כדי שיוכל לדון בה בבית הדין הרבני.

   על מנת לכרוך את התביעה, אין זה מספיק לעשות זאת במפורש יחד עם תביעת הגירושין, אלא יש גם להוכיח שהגבר באמת מעוניין בגירושין, ושהוא באמת מעוניין לדון בתביעה בבית הדין הרבני.

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף