Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהענף המשפטי של דיני משפחה בישראל

מעניין להשוות בין הענף המשפטי של דיני משפחה בישראל לבין ענף זהה במדינות אחרות בעולם. על פי המיון המקובל בתורת המשפטים, דינים אלו כוללים מלבד מעמד אישי של דת, יוחסין, הורות, נישואין וגירושין, גם זכויות וחובות הנובעות מהמעמד המשפחתי כולו.

הייחודיות באה לידי ביטוי בישראל במקורות הדין המהותי וערכאות השיפוט, הנקבעים בהתאם להשתייכות הדתית של המתדיינים.

אין הרבה מדינות בעולם בהן השתייכות דת קובעת את הפרספקטיבה המשפטית ואת המקורות על פיהם דנים בעניינים הקשורים אל מעמד אישי ומשפחתי. עם זאת, עו”ד ליטל יעקובוביץ חושבת שראוי לציין כי קיימת בישראל חקיקה אזרחית משלימה, ובתי משפט אזרחיים למשפחה הם בעלי סמכות שיפוט מקבילה בחלק מהעניינים.

לבתי משפט אלו אף הוענקה סמכות מלאה לדון בסכסוכים אזרחיים בין בני משפחה.

הדין הדתי מול החקיקה האזרחית

החלוקה בין הדין האזרחי לדין הדתי מתבצעת על פניו בישראל בצורה פשוטה. הדין הדתי חל לגבי המרת דת, נישואין, גירושין, מזונות בן זוג ומזונות ילדים. אלו נושאים הנמצאים בשליטה כמעט מוחלטת של הדין הדתי ולכן הם נידונים מתוך המקורות הרלוונטיים.

לעומת זאת, הנושאים של אימוץ, אפוטרופסות, ירושה וחלוקת רכוש בין בני זוג יש חקיקה אזרחית. במידה והצדדים מסכימים לדון בענייני ירושה בבית דין דתי, עליו לפעול לפי דין הירושה הדתי.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ליטל יעקובוביץ מסבירה כי ההלכה היהודית רלוונטית בעיקר בדיני משפחה הקשורים אל תשלום מזונות. לפי ההלכה, האב חייב בכל צרכי ילדיו היהודיים עד גיל 6, ללא קשר ליכולתו הכלכלית.

חובה זו חלה על ילדים שנולדו לאם יהודיה בלבד ומוטלת אפילו על אב נטול יכולת כלכלית לחלוטין: נכה, מצוי במאסר, חבר קיבוץ וכן הלאה. בילדים מעל גיל 6 ועד גיל 15 המצב אינו שונה מבחינה מהותית, כאשר רק מעל גיל 15 נחשבים המזונות לדיני צדקה.

לסיכום, הענף המשפטי של דיני משפחה בישראל עובר לא מעט שינויים ומנסה להתאים את עצמו לדינאמיקה בין התחומים הדתיים והאזרחיים. ההמלצה העיקרית היא לבחור היטב עורך דין שיטפל בדיני משפחה וכך להשיג את כל הזכויות הקבועות בחוק.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף