Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהתחתנתי בחו”ל – האם אני יכול להתגרש בארץ שלא ברבנות

בני זוג יהודים בישראל חייבים להתגרש בבית הדין הרבני. מה דינם של בני זוג שנישאו בחו”ל בנישואין אזרחיים?
האם הם צריכים להתגרש ברבנות? ומהו הליך ‘התרת נישואין’ בבית המשפט? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

בני זוג יהודים צריכים להתגרש בבית הדין הרבני

החוק בישראל קובע כי לבית המשפט האזרחי אין סמכות להשיא ולגרש, והסמכות לכך מסורה לבית הדין הדתי של בני הזוג. משמעות הדבר היא כי בני זוג יהודים צריכים להתגרש בבית הדין היהודי, הלא הוא בית הדין הרבני.

כמו כן, בני זוג מדת אחרת, כגון מוסלמים, צריכים להתגרש בבית הדין הדתי שלהם. כמו בגירושין – כך גם בנישואין. נישואין בישראל מתבצעים אך ורק בבית הדין הדתי.

נישואין אזרחיים בחו”ל

למרות שלא ניתן להינשא מחוץ לבית הדין הדתי, ישנה דרך לעקוף זאת ולהינשא בחו”ל בנישואין אזרחיים. אמנם החוק לא מכיר בנישואין אזרחיים שנעשו בארץ, אך בני זוג שנישאו במדינה המכירה בנישואין אזרחיים ומגיעים לארץ בתור נשואים מוכרים כנשואים בישראל.

משמעות ההכרה היא כי הם יירשמו במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כנשואים לכל דבר, וכתוצאה מכך הם ייהנו מכל ההטבות שמגיעות לנשואים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

נשאלת השאלה: האם בני זוג יהודים שנישאו בחו”ל ונרשמו כנשואים בארץ צריכים להתגרש בבית הדין הרבני, או שהם רשאים להתגרש בהליך גירושין אזרחי?

התשובה לכך: בני זוג יהודים בכל מקרה חייבים להתגרש ברבנות. גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים, עדיין הם חייבים להתגרש ברבנות.

גירושין אזרחיים בבני זוג מדתות שונות

למרות האמור, ישנו מקרה בו אפשר להתגרש בישראל באמצעות הליך אזרחי. מדובר במקרה בו אחד מבני הזוג יהודי והשני אינו יהודי.

על פי ההלכה, נישואין בין יהודי לבין מי שאינו יהודי אינם תקפים, ומשום כך בני זוג שאחד מהם יהודי ואחד מהם אינו יהודי מתגרשים בבית המשפט לענייני משפחה באמצעות ‘הליך התרת נישואין’ [יפורט בהמשך].

על כך אפשר לשאול: מהו ההבדל בין בני זוג יהודים שנישאו בנישואין אזרחיים בחו”ל לבין בני זוג מדתות שונות? הרי בשני המקרים הנישואין לא נעשו פי ההלכה.התשובה לכך היא כי ההבדל נעוץ בעצם חיי הנישואין ולא בביצוע טקס הנישואין.

בעוד ההלכה יכולה לקבל מצב בו בני זוג יהודים נשואים, מבלי לבדוק כיצד הם הגיעו למצב הזה, היא אינה יכולה לקבל מצב בו בני זוג מדתות שונות נשואים.

התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה

בכדי לפתוח בהליך התרת נישואין, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולהגיש בקשה להתרת נישואין. במסגרת הטיפול בבקשה, בית המשפט בודק את דתם של בני הזוג בכדי לוודא שלא מדובר בשני בני זוג יהודים. במידת הצורך, בית המשפט פונה לבית הרבני בכדי שיביע את דעתו האם יש צורך הלכתי בגירושין דתיים.

לאחר שבית המשפט מגיע למסקנה כי אין צורך בגירושין דתיים, הוא קובע בפסק דין כי בני הזוג אינם נשואים עוד. פסק דין זה בעצם ‘מתיר’ את נישואיהם, ומכאן ואילך הם נחשבים גרושים.

בני זוג חד מיניים שנישאו בחו”ל – אינם צריכים להתגרש

בני זוג חד מיניים אינם צריכים אפילו ‘התרת נישואין’. גם אם בני הזוג נישאו בחו”ל ונרשמו שם כנשואים, מדינת ישראל אינה מכירה בנישואיהם, ולפיכך אין הם צריכים להתגרש כלל.

עם זאת, מבחינת הרישום במשרד הפנים, בני זוג חד מיניים שהגיעו לארץ כנשואים יכולים להירשם כנשואים במשרד הפנים. משום כך, במידה והם נפרדים ומעוניינים למחוק את הרישום, עליהם לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה למחוק את רישומם כנשואים.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף