Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימתגרשים? מה אתם חייבים לדעת על חלוקת רכוש?

בני זוג שמחליטים לסיים את הנישואין נדרשים להסדיר את כלל הסוגיות הנלוות לגירושין במטרה להתגרש. אחת הסוגיות הבוערות ביותר בין בני זוג שמתגרשים היא הסדרה של חלוקת הרכוש שנצבר לצדדים.

מדובר בנושא מורכב ורגיש עם השלכות כלכליות כבדות משקל על ההון שצברו בני הזוג במהלך חלק נכבד מחייהם הבוגרים. סקרנו לפניכם את כל מה שאתם חייבים לדעת חלוקת רכוש כך שתוכלו לעמוד על הזכויות המגיעות לכם מכוח החיים המשותפים.

תוכן עניינים

הכלל: חלוקת רכוש שווה בגירושין

חוק יחסי ממון החל על זוגות שנישאו החל משנת 1974 קובע כי רכוש שנצבר לצדדים במהלך הנישואין, מאוזן ביניהם ומחולק בחלקים שווים בגירושין.

על בני זוג שנישאו בטרם לשנת 1974 ועל בני זוג ידועים בציבור החיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף חלה חזקת השיתוף. החזקה קובעת עקרון דומה לפיו הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים הם משותפים ומחולקים בחלקים שווים בעת הפרידה.

החריג: חלוקת רכוש לא מאוזנת בגירושין

לגירושין יש מחיר, את זה בוודאי רובנו לוקחים בחשבון. ישנן עלויות פתיחת תיק בבית משפט לענייני משפחה, ישנן עלויות משפטיות והוצאות רבות סביב הגירושין. אך כיצד יש לחלק את הרכוש?

לערכאות השיפוטיות שיקול לדעת לקבוע שהרכוש יאוזן באופן שונה מהקבוע בחוק יחסי ממון, במקרים חריגים המצדיקים חלוקה לא שוויונית. כך למשל הערכאה השיפוטית רשאית לקבוע כי הרכוש לא יחולק בחלוקה של 50:50, רשאית להחריג נכסים מאיזון המשאבים, להכניס נכסים שכבר לא נמצאים בחזקת שני בני הזוג וכו’.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כך למשל בית המשפט רשאי לקבוע חלוקת רכוש שונה במקרים בהם אחד הצדדים הבריח רכוש, במקרים של פערי השתכרות גבוהים במיוחד, במקרים בהם אחד מבני הזוג נותר לדאוג לניהול משק הבית בעוד בן הזוג השני ניהל קריירה מצליחה וכו’.

מה הם סוגי הרכוש הנכללים בחלוקת רכוש בגירושין

דירת המגורים ונכסי נדל”ן

זוגות רבים מתגרשים כשברשותם לפחות דירה אחת, הלא היא דירת המגורים. כלל נכסי הנדל”ן, לרבות דירת המגורים יחולקו בין בני הזוג באמצעות פירוק שיתוף ואיזון שווי הנכס. ככל שאין הסכמה בין בני הזוג על אופן פירוק השיתוף, הנכסים ימכרו ובית המשפט רשאי לכפות את מכירת הדירה גם כאשר מדובר בדירת מגורים.

יחד עם זאת, חשוב להבין שלדירת המגורים מעמד מיוחד, כך למשל לבן הזוג יש זכות קדימה לרכוש את הדירה לפני שהיא תוצע לצדדים שלישיים, כמו כן גם במקרים בהם הדירה נרשמה על אחד מבני הזוג בלבד, ניתן יהא להוכיח כוונת שיתוף בנכס והדירה תאוזן בין בני הזוג.

מיטלטלין

במהלך החיים המשותפים בני זוג צוברים מיטלטלין רבים. המיטלטלין עשויים לכלול, רכבים, ריהוט, מוצרי חשמל וכל האביזרים שנצברים לאדם במהלך חייו. המיטלטלין יחולקו בין בני הזוג בעין או בהתאם להערכת שווי, כפי שיקבע בהסכמה ביניהם או בהחלטת בית המשפט.

נכסים הפיננסיים

חשבון עו”ש בבנק, חשבון השקעות, מניות וכו’, שנצברו בתקופת החיים המשותפים, מחולקים בין בני הזוג בעת הפרידה.

פנסיה והטבות סוציאליות המתקבלות מעבודה

לכל אדם עובד מגיעות הטבות סוציאליות, חלקן מחוייבות בחוק וחלקן פרי הסכם עבודה, הטבות אלה יכולות לכלול פנסיה, קופות גמל, ביטוח מנהלים, אופציות, שווי עסק, מוניטין ועוד. נכסים אלה שנצברו לזוג במהלך חייהם המשותפים, מתחלקים ביניהם בעת הפרידה.

חובות

כאשר בני הזוג צוברים חובות במהלך חייהם המשותפים, החובות מאוזנים ביניהם בעת הפרידה. כך למשל בני הזוג ידרשו להחזיר הלוואות במשותף, משכנתא, חובות לעירייה, לחברת החשמל וכו’.

איזה רכוש לא יחולק בין בני הזוג בגירושין?

  • רכוש שהיה שייך לאחד הצדדים בטרם לתחילת החיים המשותפים
  • מתנות וירושות שהתקבלו במהלך החיים המשותפים
  • רכוש שהוחרג על ידי הצדדים באמצעות הסכם
  • חובות שנצברו ללא ידיעת הצד השני. כך למשל נקבע שבמקרה של חובות מהימורים שצבר הגבר, כאשר האישה לא הייתה מודעת להם, לא יאוזנו בין הצדדים, והאישה לא תהייה חייבת לשאת בהם.

בהסכם גירושין ניתן לקבוע בעצמכם כיצד יחולק הרכוש ביניכם

ניתן להתנות על חלוקת הרכוש בין הצדדים הקבועה בדין, באמצעות הסכם ממון בין בני זוג נשואים או הסכם חיים משותפים ובאמצעות הסכם גירושין או הסכם פרידה.

מומלץ לערוך הסכם ממון או הסכם חיים משותפים בטרם לסכסוך, שיקבע את חלוקת הרכוש ביניכם ולא יותיר פתח לפרשנויות מאוחרות יותר.

יחד עם זאת חשוב לדעת, כי במהלך החיים, ככל שתראו כוונת שיתוף ברכוש שהוחרג בהסכם הממון, יתכן וההסכם יאבד מכוחו. על כן חשוב שלא רק לקבוע בכתב את הדברים בהסכם, אלא גם לנהוג לפיהם במהלך החיים, ולעדכן מעת לעת את ההסכם, במקרה הצורך.

כמו כן, חשוב לדעת שהסכם ממון לא מחליף הסכם גירושין, ובעת הפרידה, יש לערוך גם הסכם גירושין. הסכם הגירושין יתבסס על ההסכמות שהגעתם אליהן בהסכם הממון, ויעדכן ויתאים את כל הנדרש להסכם גירושין.

השפעה של הסכם ממון על חלוקת הרכוש

כלל חלוקת הרכוש על פי חוק יחסי ממון קובע שהרכוש בגירושין יחולק באופן שווה בין בני הזוג. על כלל זה אפשר להתנות באמצעות הסכם.

הסכם ממון יכול להשפיע באופן ניכר ביותר על חלוקת הרכוש בין בני הזוג, וניתן לקבוע בו חלוקה שונה של הרכוש, מזו הקבועה בחוק יחסי ממון.

למשל, בני הזוג יכולים להסכים שכל אחד מהם נשאר עם הרכוש שלו, כולל רכוש שהוא צבר במהלך הנישואין.

או להסכים שחלוקת הרכוש השווה תחול גם על מתנות וירושות שהתקבלו בנישואין.

מהו איזון משאבים?

איזון משאבים הוא כלל על פי חוק יחסי ממון, הקובע שהרכוש המשותף בגירושין יחולק באופן שווה בין בני הזוג.

כלל זה חל על בני זוג נשואים, והוא קובע שהרכוש יחולק בעת הגירושין. יחד עם זאת, ניתן להקדים את מועד איזון המשאבים במקרים מסוימים שבני הזוג חיים בנפרד, קיים ביניהם קרע וכיו”ב.

הכלל חל רק על רכוש שבני הזוג צברו בנישואין, ואינו חל על רכוש שנצבר לפני הנישואין, וזאת אף במקרה שבני הזוג חיו יחד לפני הנישואין.

כמו כן הכלל אינו חלק על מתנות שקיבל אחד מבני הזוג, אינו חל על ירושות שהתקבלו בנישואין, אינו חל על גמלות שמקבל אחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי, אינו חלק על פיצויים שמשתלמים בשל נזקי גוף או מוות, ואינו חל על נכסים שבני הזוג הסכימו לגביהם שלא יכללו באיזון המשאבים.

מהי חזקת השיתוף ועל אילו נכסים היא חלה?

חזקת השיתוף היא כלל הקובע חלוקת רכוש שווה בין בני זוג ידועים בציבור.

כלל זה למעשה מחליף את כלל איזון המשאבים, במקרים בהם בני הזוג אינם חוסים תחת חוק יחסי ממון. בדומה לכלל איזון המשאבים, חזקת השיתוף חלה על כל הרכוש המשותף של בני הזוג.

יחד עם זאת, בניגוד לאיזון משאבים, החזקה תחול רק לאחר שבני הזוג הוכיחו שהם היו ידועים בציבור ושהייתה להם כוונת שיתוף בנכסים.

כלומר, הכלל לא יחול על נכסים שלא הייתה לבני הזוג כוונת שיתוף בהם.

חלוקת רכוש בגירושין בהסכמה

בשורה התחתונה, חלוקת רכוש בהתאם לדין היא חלוקה שווה של כל הרכוש שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים, פרט למתנות וירושות, אלא אם הסכמתם ביניכם אחרת בהסכם.

הדרך הטובה ביותר לחלק את הרכוש בגירושין, באופן שיתאים לצרכים בני הזוג, היא באמצעות גיבוש הסכם גירושין שיתבסס על הסכם ממון שנוצר עוד טרם לתחילת הסכסוך.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף