Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיכיצד לשמור על העסק בזמן הגירושין?

חלוקת רכוש משותף היא אחד הנושאים המרכזיים בהליכי גירושין. כיצד בדיוק מחלקים את הרכוש? מה הדין לגבי עסק משפחתי? ומה הדין במקרה בו רק אחד מבני הזוג הקים וניהל את העסק לבדו? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

חלוקת הרכוש המשותף – שווה בשווה

חוק יחסי ממון קובע כי כל הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין מתחלק באופן שוויוני בין שני בני הזוג. לפי החוק, אין זה משנה מי מבני הזוג עבד והכניס כסף הביתה, כל עוד הכסף או הרכוש נצברו במהלך הנישואין, מתחלקים בהם שני בני הזוג שווה בשווה.

עם זאת, נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין וכן נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין, אינם מתחלקים שווה בשווה, אלא כל אחד מקבל את הנכס שהיה שייך לו לפני הנישואין ואת הנכס שקיבל במתנה או בירושה.

משמעות החוק היא כי כדי שרכוש יתחלק חצי-חצי צריכים להתקיים שני תנאים: 1. שהרכוש יושג במהלך הנישואין. 2. שהרכוש יושג על ידי מאמץ של אחד מבני הזוג.

מהו הרציונאל של החוק? המחוקק סבור כי שני אנשים המנהלים זוגיות מתחלקים ביניהם באופן שווה במטלות השונות ותורמים ביחד למאמץ הזוגי המשותף.

כך, למשל, כאשר אחד מבני הזוג עובד ומפרנס, בן הזוג השני דואג למטלות הבית או מגדל את הילדים. משום כך, רכוש שנצבר במהלך הנישואין על ידי מאמץ של אחד מבני הזוג, שייך בעצם גם לבן הזוג השני שמילא את תפקידו בביצוע מטלות אחרות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חלוקת עסק ומוניטין עסקי

מה הדין לגבי עסק? האם עסק שהקמת בעשר אצבעותיך וניהלת לבדך אף הוא צריך להתחלק חצי-חצי?

התשובה חיובית. עסק שהוקם במהלך הנישואין הוא בעצם כמו כל רכוש שנצבר במהלך הנישואין. המחוקק לא מחלק בין רכוש רגיל לבין עסק, וההנחה היא כי כאשר אתה התאמצת בכדי לקדם את העסק, אשתך תרמה אף היא על ידי שביצעה מטלות אחרות.

יתרה מכך: גם אם אין בידיך עסק ממשי אלא רק רכשת מוניטין עסקי, תצטרך להתחלק עם אשתך בערכו של המוניטין. בית המשפט קבע בכמה וכמה פסקי דין כי מוניטין נחשב כמו רכוש וגם הוא צריך להתחלק באופן שוויוני.

מהו מוניטין? מוניטין הוא שם-טוב והכרה מקצועית שרכשת במהלך השנים במקצוע שבו התמחית. מוניטין שווה הרבה כסף. אדם שרכש בעמל וביזע רב מוניטין רכש בעצם יכולת כלכלית משמעותית. משום כך, אם צברת מוניטין במהלך הנישואין, תצטרך להתחלק עם אשתך בערכו של המוניטין.

כיצד מחלקים בפועל את העסק?

בניגוד לכסף שניתן לחלק אותו ולתת לכל אחד מחצית מן הסכום, עסק הוא יחידה אחת שיש לה ערך רק אם היא פועלת בשלמותה. משום כך, לא ניתן לחלק את העסק כמו שמחלקים כסף או רכוש אלא יש למצוא דרך אחרת להתחלק בבעלותו או בשוויו.

ישנן לכך שלוש דרכים עיקריות:

1. למכור את העסק ולחלק את התמורה.

2. להכניס את האשה להיות שותפה מלאה בעסק.

3. לקזז את חלקה של האשה בעסק כנגד רכוש אחר.

לכל דרך ישנם חסרונות. מצד אחד חבל למכור עסק מצליח ופורח כדי להתחלק בתמורה, מצד שני זה בעייתי מאד להכניס שותף חדש לעסק, בפרט כאשר מדובר בגרושתך, ומצד שלישי ישנו קושי לקזז את שווי העסק כנגד רכוש אחר כי בהרבה מקרים העסק עדיין לא פועל בצורה מסודרת אלא נמצא בשלבי הקמה.

כך או כך, ובאיזו דרך שתבחרו, הקפידו שחילוקי הדעות ביניכם לא יזיקו לעסק ויורידו מערכו. עסק פעיל ומצליח הוא אינטרס של שניכם.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף