Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיכיצד מחלקים נכסי קריירה בגירושין

חוק יחסי ממון קובע כי כל הרכוש והנכסים שנצברו לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים, הוא בר איזון ויש לחלק אותו ביניהם בעת הפרידה באופן שווה, אך האם גם נכסי הקריירה יחולקו בגירושין? במשך שנים נחשבו נכסי הקריירה והמוניטין האישי, כישורים אישיים של אדם שאינם ניתנים לחלוקה.

עם הזמן, הפסיקה החלה להכיר בזכות בן הזוג בנכסי הקריירה שפיתח בן זוגו, מתוך האמונה כי יכולתו של בן הזוג למקסם את יכולת ההשתכרות שלו, תלויה רבות בתרומת המשאבים של בן זוגו האחר, ולפיכך היא ניתנת לחלוקה.

תוכן עניינים

מה הם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם למעשה כושר ההשתכרות של אדם שנצבר לו במהלך ההתפתחות המקצועית שלו. נכסי קריירה מושפעים ממשתנים רבים, כגון כשרונו האישי של אדם, השכלתו, מאמציו, נסיונו והמוניטין האישי שנצבר לו במרוצת השנים.

האם נכסי קריירה מתחלקים בגירושין?

נכסי קריירה עשויים להתחלק בגירושין בין שני בני הזוג באופן שווה, במקרים של פער השתכרות משמעותי והקרבת הקריירה של בן הזוג השני. נכסי הקריירה יחולקו בהתאם לחוות דעת אקטוארית שתאמוד את שווים ותאזנם בין בני הזוג.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדוע לחלק נכסים אישיים בגירושין?

זוגות רבים חיים יחד חיי משפחה כתא הרמוני, בו כל אחד מבני הזוג תורם את חלקו לתא המשפחתי. בני זוג עשויים לוותר על השכלה אקדמית, לעבוד שעות מועטות יותר, לוותר על פוטנציאל קידום בעבודה, ואף להקריב את פיתוח הקריירה האישי, והכל במטרה לאפשר לבן הזוג השני לפתח את הקריירה שלו למען טובת התא המשפחתי.

מצב זה עלול ליצור פערים ביכולת ההשתכרות של בן הזוג שנטל על עצמו את הטיפול בתא המשפחתי לטובת בן הזוג שפיתח את הקריירה. חלוקת הנכסים המוחשיים לבדה, אינה עונה על המצב שנוצר במקרה בו בן הזוג ויתר על פיתוח הקריירה שלו.

ניטול לדוגמא עקרת בית, שבעלה פיתח קריירה משגשגת, בזמן שהיא נותרה לגדל את שלושת ילדיהם. לאחר הגירושין האישה אמנם נותרת עם מחצית הרכוש, אך ללא נסיון וללא כל השכלה היא תשאר ללא מקור פרנסה עתידי, ותוך זמן מועט היא תכלה את הרכוש שנותר לה ותאכל את החסכונות.

בעוד הבעל ימשיך להתפתח בקריירה שרכש בעזרת הזמן והטיפול בבית שהשקיעה אשתו, האישה שתרמה תרומה משמעותית לפיתוח הקריירה של הבעל, תוותר חסרת כל. חלוקת נכסי הקריירה, מטרתה לפצות את האישה בפירות התועלת הכלכלית שהפיק בעלה, בזכות תרומת המשאבים שלה.

הבעל לא הקריב מעצמו, ולכן נכסי הקריירה של אשתו לא יתחלקו ביניהם בעת הגירושין

לא בכל מקרה שאחד מבני הזוג צבר מוניטין אישי ונכסי קריירה, בית המשפט יקבע שיש לחלק את נכסי הקריירה בין בני הזוג. על מנת לחלק נכסי קריירה בין בני זוג על בית המשפט להתרשם כי יש פער השתכרות משמעותי בין בני הזוג, וכי בן הזוג שלא צבר נכסי קריירה, הקריב את פיתוחו האישי, לצורך הקריירה של בן הזוג שצבר נכסי קריירה.

כך למשל ארע בהליך 39096-01-20 שנידון בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו. הבעל טען כי אשתו פיתחה קריירה כרופאת עיניים במהלך הנישואין, והיא משתכרת כיום בסך של כ-100,000 ₪ בחודש, סכום גבוה מהסכום בו הוא משתכר, ועל כן יש לחלק ביניהם את נכסי הקריירה שצברה האישה.

השופט שמואל בר יוסף קבע כי לא מדובר במקרה בו התובע הקריב את הקריירה שלו והיה בן זוג “ביתי” בזמן שהאישה פיתחה קריירה. נהפוך הוא, בחלק מהזמן הבעל היה המפרנס העיקרי, ובתוך כך התקדם בקריירה האישית שלו.

השופט קבע כי שני בני הזוג פיתחו את הקריירה שלהם במהלך הנישואין, והקריבו כל אחד מעצמו למען פיתוח הקריירה של בן הזוג השני, בתקופה כזו או אחרת. על כן נפסק, כי נכסי הקריירה של האישה שייכים לה בלבד, ואין לחלק אותם בין בני הזוג.

פיצוי עבור התרומה לתא המשפחתי

בשורה התחתונה, נכסי קריירה ניתנים לחלוקה, כאשר קיים פער השתכרות משמעותי, שנוצר בעקבות הקרבתו של אחד מבני הזוג, לטובת בן הזוג השני. חלוקת נכסי הקריירה בין שני בני הזוג מהווה מעין צדק חלוקתי או פיצוי עבור הקרבתו של בן הזוג שוויתר על הקריירה שלו, לטובת התא המשפחתי.

*האמור באתר הליכי גירושין Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף