Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיאחוז הגירושין במגזר החרדי

המגזר החרדי בישראל ידוע על קפדנותו בשמירה על אורח חייו המסורתי. עם זאת, עד כמה נפוצים גירושין במגזר החרדי והאם יש לדבר השפעה על אחוז הגירושין בישראל?


תוכן עניינים

נישואין וגירושין במגזר החרדי בישראל

בניגוד לעבר בו גיל הנישואין הממוצע בקרב המגזר החרדי עמד על 18 ואפילו למטה מכך. החל משנת 1993 גיל הנישואין המותר בישראל על פי חוק הוא גיל 18.

בתוך כך, החלה מאז להסתמן עלייה מתמדת בגיל הנישואין במגזר החרדי בישראל, כאשר על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס), גיל הנישואין במגזר החרדי עומד היום על גיל 20 בקרב נשים ועל 22 בקרב גברים.

להבדיל, גיל הנישואין הממוצע בקרב הציבור הדתי-לאומי עומד על 22 בקרב נשים ו-24 בקרב גברים. ואילו בציבור החילוני יהודי, גיל הנישואין הממוצע בקרב נשים הוא 27 ובקרב גברים עומד על 30.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

על כן, ניתן לראות באופן מובהק פערים משמעותיים בגילי הנישואין על פי מגדר חברתי,  ונדמה כי ככל שהחברה שמרנית יותר, גיל הנישואין יהיה נמוך יותר.

בכל הנוגע לגירושין, המגזר החרדי דווקא דומה ליתר המגזרים בחברה הישראלית, שכן גם במגזר זה נרשמה עלייה במספר הזוגות שמתגרשים מדי שנה.

כך למשל בעיר בני ברק מספר הזוגות שהתגרש בשנת 2018 עומד על 181 לעומת 151 בשנת 2017. כלומר, עליה שנתית של 20%. עם זאת, ביישוב החרדי ביתר עלית, מספר הזוגות המתגרשים ירד במחצית, עם 31 זוגות שהתגרשו בשנת 2018 לעומת 61 זוגות בשנה שלפני כן.

כמו כן, על פי נתוני הלמ”ס והמכון הישראלי לדמוקרטיה, אחוז גירושין במדינת ישראל במגזר החרדי עומד על 6.6% לעומת 13% בציבור היהודי הכללי.

אחוז הגירושין בישראל לפי מגדר

בשנת 2018 מספר הזוגות שהתגרשו באמצעות בתי הדין הרבניים בישראל עמד על 11,145 לעומת 10,661 זוגות בשנת 2017. כלומר עלייה שנתית של 5% באחוז הגירושין בישראל.

תל אביב, מובילה את טבלת הערים בהם מתגרשים הכי הרבה, עם 750 זוגות שהתגרשו בשנת 2018 לעומת 649 בשנה שקדמה לה.

עם זאת, מגמת העלייה באחוז הגירושין במגזר החרדי, הכפילה את עצמה, בין השנים 2014 – 2018 עם זינוק מ-3.7% ל-6.6% בשיעור הזוגות המתגרשים. מדובר בעליה של לא פחות מ-67.7%.

בהקשר זה חשוב לציין גם את קצב גידול האוכלוסייה של המגזר החרדי, ביחס לאוכלוסייה הכללית בישראל, הנמצא בעלייה משמעותית ולפיכך מדובר במספרים גבוהים מאוד במיוחד בהשוואה לעבר.

אולם, על אף העלייה המתמדת באחוז הגירושין במגזר החרדי, החרדים מתגרשים פחות מדתיים-לאומיים, ומשמעותית פחות מחילונים.

לראייה,  אחוז הגירושין בקרב המגזר הדתי-לאומי עומד על 11% ואילו בקרב המגזר החילוני אחוז הגירושין גבוה בהרבה ועומד על 20%.

אחוז הגירושין בעולם המערבי

על פי מחקר של הארגון הבינלאומי -OECD , החל משנות ה-70 של המאה הקודמת, חלה עליה מתמדת באחוז הזוגות שמתגרשים, כאשר מרבית הסיבות לכך הן:

  1. עלייה ברכישת השכלה
  2. עלייה בצריכת טכנולוגיה
  3. צמצום פערים מגדריים בין גבר לאישה

מדינות כמו ארה”ב, בלגיה, דנמרק ובריטניה נמצאות בראש רשימת המדינות בהן מתגרשים הכי הרבה בעולם המערבי עם שיעור מתגרשים של יותר מ-3 ל-1,000 איש באוכלוסייה הכללית. זו כבר לא שאלה של האם כדאי להתגרש, אלא רק מתי…

לשם השוואה, אחוז הגירושין בישראל עומד על 1.8 ל-1,000 איש באוכלוסייה הכללית, ויתרה מכך נכון לשנת 2018, ישראל נמצאת במקום 28 מתוך 38 המדינות החברות בארגון ה-OECD .

לסיכום, על אף שניתן לראות כי גם אחוז הגירושין במגזר החרדי נמצא בעלייה מתמדת, קיים עדין פער משמעותי בהשוואה ליתר המגזרים היהודים בחברה הישראלית. נדמה כי אחוז הגירושין בישראל אכן מושפע מכך, שכן מדינת ישראל מדורגת יחסית בתחתית מדינות העולם המערבי בשיעור הזוגות המתגרשים.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף