Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  חוק פיצויי פיטורין לאחר לידה

  אישה יכולה להתפטר תוך תשעה חודשים לאחר הלידה ולהיות זכאית לפיצויי פיטורין. במאמר הבא נסביר זאת ונבין מתי רשאי גם הבעל לנצל את הזכות באופן דומה.

  סעיף 7 של חוק פיצויי פיטורין מתייחס לנושא של הורה המתפטר מהעבודה. השאלה העיקרית היא האם ניתן לראות בהתפטרות זו פיטורין, וזאת לצורך תשלום פיצויים. החוק קובע כי יש לראות בעובדת המתפטרת על מנת לטפל בילד תוך תשעה חודשים מיום הלידה כמפוטרת.

  תוכן עניינים

  מדובר על סעיף משמעותי, משום שהפיצויים על פיטורין יכולים להיות מאוד גבוהים. החוק אינו מבחין בין עובדת במשרה מלאה, עובדת במשרה חלקית או עובדת המקבלת שכר על בסיס, יומי, שעתי, קבלני וכדומה. מטרת החוק היא לגבות את ההתפטרות של הורה אשר עושה זאת לצורך טיפול במשפחה.

  חוק פיצויי הפיטורין הוא חלק בלתי נפרד מהזכויות של העובד. על המעסיק לממש את התקנות הקבועות בחוק באופן מלא. במידה והוא אינו עושה זאת, רשאי ההורה לתבוע את המעסיק ולקבל פיצויים נוספים.

  לא רק לאחר לידה : מתי תהיי זכאית להתפטר ולקבל פיצויים?

  לא רק עובדת המתפטרת תוך תשעה חודשים מיום הלידה זכאית לפיצויים. החוק מונה מספר מקרים נוספים בהם עובדת מתפטרת רשאית לקבל פיצוי מהמעסיק:

  א. אימוץ – עובדת המקבלת אליה ילד לאימוץ מתחת לגיל 13 ומודיעה על כך למעביד יכולה להתפטר תוך תשעה חודשים מיום האימוץ.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ב. משמורת – עובדת אשר קיבלה למשמורתה ילד מתוקף היותה הורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים יכולה גם היא להתפטר תוך תשעה חודשים ולהיחשב מפוטרת.

   ג. אומנה – עובדת המקבלת למטרות אומנה אל ביתה ילד מתחת לגיל 10 יכולה להתפטר תוך תשעה חודשים. יחד עם זאת, עליה להציג אישור מאת הגורם אשר הוסמך על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים המצהיר על כך שההתפטרות נדרשה לטובת הילד.

   גם אתה יכול לקבל פיצוי

   הוראות חוק פיצויי הפיטורין לאחר לידה חלות בקונסטלציה מסוימת גם על הבעל. במידה ובת זוגו הועסקה כעובדת במשך שישה חודשים לפחות בסמוך ליום התפטרותו, על המעסיק לראות בו מפוטר ולשלם לו את הפיצויים הדרושים.

   בנוסף, מקרים בהם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו של האב מחמת נכותה של בת הזוג מחייבים גם הם תשלום פיצויי פיטורין.

   לשאלות נוספות בדיני עבודה, אנו מזמינים אתכם להיכנס לפורום דיני עבודה של אתר הפורומים המשפטיים.

   לבסוף, אם בת זוגו של העובד הייתה עצמאית במשך 12 חודשים לפחות לפני הלידה או לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, ולא הפסיקה את עיסוקה – רשאי העובד להתפטר ולהיחשב מפוטר.

   חשוב לציין כי מבחינת החוק לפיצויי פיטורין התפטרות של אחד ההורים לפי כל אחד מהסעיפים שהוזכרו מבטלת את החלתם על בן הזוג השני. לדוגמא, אם האב התפטר לא תהיה זכאית גם האם להתפטר ולהיחשב מפוטרת – ולהיפך.

   הודעה למעביד

   שר העבודה והרווחה יכול לקבוע באישור של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את ההוראות והתקנות על מסירת הודעות למעביד לפני התפטרות של ההורה.

   היות וההתפטרות אפשרית כאמור במקרים רבים ולא רק בכפוף ללידה, על שר העבודה והרווחה לציין גם את תוצאותיה של אי מסירת ההודעות למעביד. תפקיד נוסף של שר העבודה והרווחה בהקשר הזה הוא לקבוע מי נחשבת עובדת עצמאית ותחת איזה נסיבות ניתן להוכיח את אי הפסקת עיסוקה.

   כך יכול חוק פיצויי פיטורין לעזור לכם

   הורים המתכוונים לנצל את סעיף 7 לחוק פיצויי הפיטורין יכולים להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה לפני שהם מבצעים מהלך, וזאת על מנת לוודא כי הם אכן זכאים לפיצויים. לא כדאי להסתמך על תחושה אישית או הסכמים בעל פה בלבד. יש צורך בגיבוי משפטי אשר יוכל לשמש את ההורים למימוש מלא של זכויותיהם על פי החוק.

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף