Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהאם בישראל מתגרשים יותר מכל מקום אחר בעולם?

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל משנות ה-70 – אחוז הגירושין בישראל נמצא בעליה מדי שנה. למה האחוז כה גבוה? האם זה מאפיין ישראלי?

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל משנות ה-70 של המאה הקודמת, אחוז הגירושין בישראל נמצא בעליה מדי שנה. יש אפילו שיטענו כי בישראל הסיכויים של חיי נישואין להסתיים בגירושין נעים  סביבות 25%-27%. אך האם בכל זאת בישראל מתגרשים יותר מכל מקום בעולם?

תוכן עניינים

שינוי במבנה התא המשפחתי

בעידן המודרני בחברה המערבית מבנה התא המשפחתי השתנה מאוד ונוגע ביותר משפחות מאשר בעבר. בנוסף לכך, ברוב מדינות העולם המערבי חלה ירידה בשיעור הילודה, עליה בגיל בו מתחתנים לראשונה וכן עליה במספר הריונות מחוץ לנישואין.

על פי מחקרים לשינויים במבנה התא המשפחתי ולגידול בשיעור המשפחות החד הוריות יש מספר סיבות עיקריות:

  1. שיוון תעסוקתי בין גברים לנשים
  2. עליה בהשכלה
  3. עליית הטכנולוגיה
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מבנה התא המשפחה המסורתי הושפע רבות מסיבות אלה וכתוצאה מכך גם אחוז הגירושין ממשיך לעלות מידי שנה במדינות העולם המערבי ובישראל בפרט.

העלייה בהשכלה, ברמת החיים ובשוויון הזדמנויות גרמה למעשה לערעור מודל התא המשפחתי המסורתי. כך למשל, ממבנה משפחתי מורחב הכולל אפילו 3 דורות החיים יחד במשותף, לתא משפחתי מצומצם הרבה יותר.

השפעות אלו בעידן המודרני מובילות לכך שיותר ויותר זוגות ימצאו עצמם מעדיפים בהמשך הדרך לחיות בנפרד. כמו כן, כיום ברוב המקרים אין חששות מסטיגמות וכן גידול ילדים באופן בו ההורים חיים בנפרד זה מזה מקובל ומתאפשר ביתר קלות בניגוד לעבר.

מאפיין נוסף המערער את התא המשפחתי מסורתי הוא ירידה בשיעור הנישואין בעולם ובישראל כך שהיום פחות זוגות מתחתנים מבעבר.

אחוז הגירושין בעולם המערבי

כידוע ישראל חברה בארגון הבינלאומי OECD מאז שנת 2010 וכפועל יוצא מכן ניתן לערוך השוואה ולבחון האם אחוז הגירושין בישראל גבוה משאר העולם המערבי.

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חיי נישואין במדינות החברות בארגון ה- OECDנמשכים בממוצע כ-12 שנים (הממוצע בארה”ב ובאוסטריה נמוך מ-10 שנים).

מדינות כמו ארה”ב, בלגיה, דנמרק ובריטניה נמצאות בראש רשימת המדינות בהן מתגרשים הכי הרבה עם שיעור מתגרשים של יותר מ-3 ל-1,000 איש באוכלוסייה הכללית.

לשם השוואה אחוז הגירושין בישראל עומד על 1.8 ל-1,000 איש באוכלוסייה הכללית ויתרה מכך ישראל נמצאת במקום 28 מתוך 38 מדינות ה-OECD  (נכון לשנת 2018).

בנוסף לכך במדינות העולם המערבי גם מתחתנים בגיל מאוחר יותר מאשר בישראל, דבר המעלה את הסיכויים להתגרש בעתיד.

המצב בישראל

כאמור שיעור הגירושין בישראל נמוך משאר מדינות העולם המערבי, החברות בארגון הבינלאומי OECD. עם זאת, ישנם הבדלים בין הישובים בישראל הנובעים ממאפיינים דמוגרפים שונים באוכלוסייה .

כך למשל, אחוז המתגרשים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל עומד על 4% בלבד לעומת 14 אחוזים בקרב האוכלוסייה היהודית. בנוסף, בישובים עירוניים אחוז המתגרשים גבוה מזה שבישובים הכפריים. ואילו בישובים החרדיים כמו בני ברק, אלעד וביתר עילית, אחוז המתגרשים עומד על 2% בלבד.

ניתן לראות כי המאפיינים הדמוגרפים בישראל משפיעים מאוד על שיעור אחוז הגירושין בישראל בעיקר בקרב משפחות שנמנעו מההשפעות ומשינויים במבנה התא המשפחתי המסורתי.

בנוסף לכך, מעניין לדעת כי 58% מתיקי הגירושין החלו בהסכמה לעומת 42% שהתחילו בסכסוך.

סיכום

החיים בישראל מסתמנים דווקא כמשפחתיים יותר ועל אף שמקובל לעיתים לחשוב, בישראל לא מתגרשים יותר ממקומות אחרים בעולם. אם כבר להפך! ישראל במקום ה-28 מתוך 38 מדינות ה-OECD בשיעור המדינות בהן מתגרשים הכי הרבה.

עם זאת, יש קשר ישיר למאפיינים דמוגרפים שונים כמו אזור מגורים והשתייכות לקהילה דתית, באשר לסיכויים להתגרש בישראל.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף