Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימנהל בכיר? יש דברים שחשוב שתדע לפני גירושין

אנו שומעים לא מעט על סכסוכי גירושין בהם האשה תובעת את בעלה העשיר ודורשת לקבל מחצית מהרכוש שלו. מהי זכותה של האשה בעסקיו של בעלה? מה הדין לגבי ה’מוניטין’ שהוא צבר במהלך הנישואין? ומדוע כדאי לערוך הסכם ממון? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

הרכוש המשותף מתחלק באופן שוויוני בגירושין

בני זוג שמחליטים להתגרש צריכים לחלוק את הרכוש המשותף באופן שוויוני. החוק קובע כי כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך הנישואין מתחלק ביניהם שווה בשווה, גם אם הבעל היה המפרנס העיקרי ואפילו הבלעדי.

מאחורי הלכה זו עומדת התפיסה כי מהותה של הזוגיות היא מאמץ משותף של שני בני הזוג, כאשר כל אחד מהם תורם כפי יכולתו. כך, למשל, בעוד הבעל מתמקד בעבודתו, האשה מבצעת את מטלות הבית השוטפות או מגדלת את הילדים.

עם זאת, החוק מגביל את החלוקה השוויונית רק למקרה בו הרכוש נצבר במהלך הנישואין. אבל נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין אינם מתחלקים באופן שוויוני, אלא חוזרים לרשותו של אותו בן זוג.

כמו כן, נכסים שקיבל אחד מבני הזוג בירושה או במתנה אינם מתחלקים באופן שוויוני, אלא נשארים ברשותו של מקבל המתנה או הירושה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אשה זכאית לקבל מחצית מן העסק של בעלה

עסק הוא רכוש לכל דבר וענין. משום כך, אם יש לך עסק או שותפות בעסק, לאשתך יש זכות לקבל חצי מחלקך בעסק. גם אם הקמת את העסק בעשר אצבעותיך וניהלת אותו במשך כל השנים לבדך, אשתך זכאית לקבל מחצית ממנו בזמן גירושין.

יתירה מכך: אשתך זכאית אף לקבל מחצית מן ה’מוניטין’ שצברת במהלך הנישואין. מהו מוניטין? מוניטין הוא הכרה מקצועית ושם טוב שרכשת במהלך השנים.

למשל, אם יצא לך להתמקצע בתחום מסוים במשך שנות הנישואין והצלחת לצבור הכרה ציבורית בתחום, עליך לחלוק עם אשתך את ערך המוניטין שצברת.

ניתן לערוך הסכם ממון לפני הנישואין או במהלכם

הפתרון היחיד עבור אדם שאינו מעוניין לחלוק את כל רכושו עם אשתו הוא לערוך הסכם ממון. החוק קובע כי חלוקה שוויונית תתבצע רק כאשר אין הסכם ממון בין בני הזוג.

מהו הסכם ממון? הסכם ממון הוא בעצם חוזה המסדיר את אופן חלוקת הרכוש במקרה גירושין. למשל, כאשר אדם עשיר נושא אשה ואינו רוצה לתת לה מחצית מכספו במקרה גירושין, הוא מחתים אותה על חוזה המסדיר באופן מדויק כמה כסף היא תקבל במקרה שהם יתגרשו.

הסכם ממון יכול להיערך הן לפני הנישואין והן לאחר הנישואין. עם זאת, ישנו הבדל בין הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין לבין הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין, מבחינת סוג האישור הנדרש להסכם.

בעוד הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין דורש אישור של נוטריון בלבד, הסכם ממון לאחר הנישואין דורש אישור של ערכאה משפטית – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

בשורה התחתונה

אשה זכאית לקבל בזמן גירושין מחצית מכל רכוש שצבר בעלה במהלך הנישואין, כולל עסק או מוניטין. גם אם הבעל בנה את העסק בעשר אצבעותיו ואף ניהל אותו לבדו במשך כל שנות הנישואין, אשתו זכאית לקבל מחצית מהעסק.

משום כך, במידה ואתה מרוויח הרבה כסף או מנהל עסק גדול או אדם בעל מוניטין רב, ואינך מעוניין לאבד מחצית מרכושך בזמן גירושין, כדאי לך לחתום על הסכם ממון בהקדם האפשרי עם אשתך/בת זוגך.

אם אתה עדיין לפני הנישואין, גש עם בת זוגתך לנוטריון ותחתמו על הסכם ממון. אם כבר התחתנתם, עליך להחתים את אשתך על הסכם ממון ולאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף