Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  מתגרש/ת? כיצד לקבל יותר בחלוקת הרכוש

  חלוקת רכוש היא אחת הסוגיות המרכזיות בגירושין. מהו הכלל הבסיסי בחלוקת הרכוש הגירושין? מה הדין לגבי עסק שניהל אחד מבני הזוג? וכיצד ניתן לפעול על מנת להבטיח את חלקכם בחלוקת הרכוש? על כך במאמר שלפניכם.

  תוכן עניינים

  הסדר איזון משאבים : חלוקה שוויונית ברכוש

  חוק יחסי הממון קובע כי רכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך הנישואין מתחלק חצי-חצי בגירושין. הלכה זו נקראת 'הסדר איזון משאבים', ומטרתה לאזן את הרכוש בין שני בני הזוג.

  הנחת המוצא של המחוקק היא כי שני בני הזוג תורמים למאמץ הזוגי המשותף באופן שווה, כל אחד כפי יכולתו. כך, למשל, בעוד אחד מבני הזוג עובד ומפרנס, בן הזוג השני דואג למטלות הבית או מטפל בילדים.

  עם זאת, במקרה בו אחד מבני הזוג הביא עמו נכס מהבית, כלומר נכס שהיה ברשותו עוד לפני הנישואין, אין לבן הזוג השני זכות בנכס זה. הסיבה לכך : נכס זה לא נצבר על ידי המאמץ המשותף ועל כן אין סיבה שייכלל בכלל הסדר איזון משאבים.

  כמו כן, במקרה בו אחד מבני הזוג קיבל רכוש במתנה או בירושה, אין לבן הזוג השני זכות בנכס זה. החוק מבחין בין נכסים שנצברו על ידי המאמץ המשותף לבין נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה.

  יצוין, כי בכלל 'מתנה' כלולים בדרך כלל גם תכשיטים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה מבן הזוג השני.

  תכשיט שנרכש בתור מתנה לבן הזוג אינו בגדר הכנסה משותפת אלא בגדר מתנה שקיבל אותו בן הזוג [במאמר המוסגר : האמור הוא על דרך כלל, אך בנסיבות מסוימות בית המשפט או בית הדין עשויים להורות על החזרת התכשיטים].

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גם עסק שניהל אחד מבני הזוג צריך להתחלק באופן שוויוני

   החלוקה השוויונית אינה פוסחת גם על עסק שניהל אחד מבני הזוג. עסק הינו רכוש לכל דבר ועניין, ועל כן שני בני הזוג צריכים להתחלק בו באופן שוויוני. גם אם מדובר בעסק אותו הקים אחד מבני הזוג בעשר אצבעותיו ואף ניהל אותו לבדו במשך כל השנים, זכותו של בן הזוג השני לקבל מחצית מן העסק.

   כאשר אנחנו מדברים על עסק, אין הגבלה על סוג ואופי העסק. משום כך, גם אם העסק הינו חברת 'סטרט-אפ' בהקמה [שעדיין אין לה נכסים אלא רק רעיונות], שני בני הזוג חולקים בה באופן שווה.

   יתירה מכך: הפסיקה קובעת כי יש להתחלק שווה בשווה גם ב'מוניטין' שצבר אחד מבני הזוג [מוניטין הוא שם-טוב והכרה מקצועית].

   זאת משום שגם מוניטין מושג תודות למאמץ הזוגי המשותף: בעוד אחד מבני הזוג משקיע את זמנו בצבירת המוניטין, בן הזוג השני מבצע מטלות המאפשרות לבן זוגו להתפנות עבור צבירת המוניטין.

   מטבע הדברים, חלוקת עסק, חברת סטרט-אפ ובוודאי מוניטין אינם דבר קל. יש לחשב את שווי העסק, החברה או המוניטין במבט הצופה פני עתיד בכדי לדעת את ערכם הפיננסי.

   לעתים קשה מאד לנבא כיצד הסטרט-אפ ירוץ וכיצד המוניטין יתגלם מבחינה כלכלית. עם זאת, ולמרות הקושי, זכותו של בן הזוג השני לקבל מחצית מן העסק, החברה או המוניטין אינה ניתנת לערעור.

   יש לאסוף מסמכים כלכליים רלוונטיים

   בכדי להבטיח את החלוקה השוויונית ולקבל את החלק שמגיע לכם, עליכם לדעת תחילה מהו היקף הרכוש המשותף ואילו עסקים בדיוק מנהל בן הזוג שלכם, ולא פחות מכך: להוכיח זאת לבית המשפט באמצעות מסמכים.

   משום כך, אחת הפעולות הראשונות והחשובות ביותר שעליכם לעשות היא לאסוף מסמכים כלכליים המלמדים על עסקיו של בן הזוג, על החברות שהוא הקים ועל המוניטין שהוא צבר. עוד לפני שאתם פותחים בהליכי גירושין, ואפילו לפני שאתם מיידעים את בן הזוג על כוונתכם להתגרש, תדאגו לכך שמסמכים חשובים לא 'ייעלמו'…

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף