Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישי  ביטול תביעת גירושין

  הגשתם תביעת גירושין ולאחר מכן התחרטתם ואתם מבקשים לבטל אותה? ערכתם הסכם גירושין, אישרתם אותו בבית המשפט ובהמשך גיליתם שהוא לא משרת את טובתכם? האם אתם יכולים לבטל את הנעשה?

  שאלות אלה צצות פעמים רבות, בעיקר במקרים שתביעות הגירושין או הסכמי הגירושין נערכו בפזיזות וללא ליווי ראוי של עורך דין לענייני משפחה. אך את הנעשה אין להשיב ואל לכם להתייאש. חשוב לנו שתדעו כיצד ניתן לבטל תביעות גירושין והסכמי גירושין שאושרו בערכאות השיפוטיות.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לבטל תביעת גירושין?

  כן. ניתן לבטל תביעת גירושין בכל שלב של ההליך על ידי הגשת בקשה לבית המשפט לבטל את התביעה. שימו לב שהגשת בקשה חד צדדית בשלב מאוחר של התביעה עשוייה לחייב אתכם בהוצאות המשפט של הצד השני. יחד עם זאת, בהסכמה של הצדדים, ניתן להגיש בקשה לביטול תביעת הגירושין ללא צו להוצאות.

  האם ניתן להגיש מחדש תביעת גירושין לאחר שבוטלה?

  הליך גירושין מתחיל בבקשה ליישוב סכסוך, כשרק לאחר גמר הליך יישוב הסכסוך ניתן להגיש את תביעות הגירושין.

  אם הגשתם תביעת גירושין וביקשתם לבטל אותה, ובמהלך השנה שלאחר פתיחת הליך יישוב הסכסוך אתם מבקשים להגיש תביעה גירושין נוספת, תוכלו להגיש מייד את תביעתכם, ללא צורך בבקשה ליישוב סכסוך נוספת. לעומת זאת, במקרה שחלפה שנה מאז פתיחת הליך יישוב הסכסוך, תאלצו ראשית להגיש בקשה חדשה ליישוב סכסוך בטרם להגשת תביעות הגירושין החדשות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ניתן לבטל הסכם גירושין שאושר בערכאות השיפוטיות?

   כן, במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה לביטול או שינוי הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פסק דין לערכאה השיפוטית שנתנה תוקף להסכם הגירושין.

   כיצד מבטלים הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין?

   ביטול הסכם גירושין

   ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בערכאה השיפוטית הוא הליך מורכב. העקרון המנחה את בית המשפט הוא עקרון סופיות הדיון, על פיו יש לשים סוף להתדיינויות בבית המשפט, ולא לפתוח אותן חדשות לבקרים. לאור כך, על מנת לשנות או לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף, יש להוכיח עילות חוזיות לכך שהסכם הגירושין לא תקף, כגון בטענה של: טעות, הטעייה, כפייה, עושק, חוזה פסול וכדומה.

   ביטול הסכם גירושין שאושר בפני ערכאה שיפוטית בעילות אלה, הוא נדיר. מדובר בעילות שקשה מאוד להוכיח אותן, לאור כך שבטרם לאישור ההסכם, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני עברו עם הצדדים על סעיפי ההסכם, בחנו את הבנתם של הצדדים את ההסכם וביררו האם הצדדים חתמו על ההסכם מתוך רצונם החופשי.

   שינוי הסכם גירושין בסוגיות הנוגעות לילדים

   במקרים בהם אתם מבקשים לשנות חלקים בהסכם הגירושין שנוגעים לילדים, עקרון טובת הילד, עולה על עקרון סופיות הדיון, והנטל לשינוי ההסכם יהיה קל יותר.

   אף על פי כן לא מדובר בנטל פשוט ותדרשו להוכיח שינוי נסיבות מהותי ומשמעותי שהוביל לכך שיש לשנות את הסכם הגירושין, ובנוסף להוכיח כי לא ניתן היה לצפות את שינוי הנסיבות במועדת כריתת ההסכם ואישורו בערכאה השיפוטית.

   דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי שעשוי להוביל לשינוי החלקים הנוגעים לילדים בהסכם הגירושין:

   • אובדן כושר עבודה פתאומי, למשל עקב נכות או מחלה חו"ח.
   • מעבר של אחד ההורים למקום מגורים מרוחק, למשל ליישוב רחוק בארץ או מעבר לחו"ל.
   • שינוי פתאומי בצרכי הילד, למשל במקרה של מחלה חו"ח שלא הייתה ידועה לפני כן.

   בקשה מוסכמת לביטול הסכם גירושין

   אפשרות נוספת לביטול או שינוי הסכם גירושין היא באופן מוסכם על ידי הצדדים. במקרה זה, ההליך יהיה פשוט והערכאה השיפוטית תיעתר לשינוי ההסכם או ביטולו כפי שהוסכם על ידי הצדדים, גם מבלי להזקק לעילות חוזיות או לשינוי נסיבות מהותי, וכל עוד ביטול או שינוי ההסכם אינו פוגע בטובת הקטינים.

   בית המשפט יבחן בקשה מוסכמת לשינוי הסכם גירושין בטרם אישורו, כאילו הייתה בקשה רגילה לאישור הסכם גירושין, והוא יברר האם הצדדים מבינים את ההסכם המתוקן, האם ההסכם המתוקן נחתם מרצונם החופשי והאם הוא תואם את טובת הקטינים.

   הסכמה לביטול תביעת גירושין או הסכם גירושין

   בשורה התחתונה, סוף מעשה במחשבה תחילה – אמנם ניתן לבטל תביעות גירושין, אך קחו בחשבון שזה עלול לעלות לכם בתשלום הוצאות משפט, אם הצד השני החל כבר בהליכים המשפטיים והוציא כספים על ההליך המשפטי. כמו כן ניתן לבטל הסכמי גירושין, אך מדובר בהליך מורכב, והסכם הגירושין יבוטל או ישונה רק במקרים חריגים.

   הדרך הטובה ביותר להפוך את ההליך המורכב לפשוט ומהיר, היא להגיע לפשרה עם הצד השני, ולהגיש את הבקשה לביטול התביעה או הסכם הגירושין בהסכמה של שני הצדדים. עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם בביטול תביעת גירושין ובביטול או שינוי הסכם גירושין, ויצמצם את הקשיים שעלולים לעלות בהליך המורכב של ביטול תביעת גירושין.

   *האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף