Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיתביעת גירושין בהסכמה

זוגות רבים שמתגרשים מבקשים להתגרש בדרך הטובה ביותר, מבלי להיאבק זה בזו, מתוך הבנה שגם לאחר הגירושין הם נותרים משפחה והורים משותפים לילדיהם. תביעת גירושין בהסכמה היא הדרך לנהל את הגירושין שלכם מתוך דאגה לילדיכם.

גירושין בהסכמה יחסכו לכם זמן יקר ומשאבים רבים, יטיבו עם הילדים שלכם, ויובליו אתכם לתוצאה הטובה ביותר למענכם ולמען יקירכם. חשוב לנו לספק לכם את המידע הנדרש לכם על כלל האפשרויות לגירושין בהסכמה.

תוכן עניינים

תביעה לאישור הסכם גירושין בערכאות השיפוטיות

הדרך הטובה, המהירה והפשוטה ביותר להתגרש, במינימום סכסוכים ומשאבים היא באמצעות הסכם גירושין ואישורו בערכאה השיפוטית.

הסכם גירושין שנערך היטב יחסוך לכם זמן, כסף, ויפחית את הפגיעה בטובת ילדיכם הקטינים. בנוסף הסכם גירושין יאפשר לכם שליטה על ההסכמות ביניכם, כך שתוכלו להגיע יחד להחלטה מה הטוב ביותר עבור המשפחה שלכם.

את הסכם הגירושין יש לאשר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני על מנת שינתן לו תוקף של פסק דין. על מנת לאשר את ההסכם, הערכאה השיפוטית תבחן האם הצדדים הבינו את האמור בהסכם, האם ההסכם נחתם מרצונם החופשי והאם ההסכם תואם את טובת ילדיהם הקטינים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הליך יישוב סכסוך בהסכמה

תביעת גירושין מתחילה בהגשה של בקשה ליישוב סכסוך, פרט למספר מקרים חריגים. הליך יישוב סכסוך הוא הליך גישור אליו מפנה הערכאה השיפוטית בה נפתח ההליך. הליך זה מעכב את הגשת התביעות לערכאות השיפוטיות ונקרא “תקופת עיכוב ההליכים”, שאורכת לרוב כ- 45-60 ימים, אלא אם הצדדים מסכימים להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לצורך הגעה להסכם גירושין.

אם טרם הגעתם להסכמות ביניכם, מומלץ לנצל את תקופת הליך יישוב הסכסוך בה שני הצדדים מנועים מלהגיש תביעות בערכאות השיפוטיות לצורך הגעה להסכם גירושין, ובכך לחסוך לצדדים משאבים רבים על המשך ההליכים המתנהלים כשנפתחת תביעת גירושין בערכאות השיפוטיות.

האם ניתן להגיע להסכמה במהלך הליך גירושין שהחל בתביעות לערכאות השיפוטיות?

הפסקת הליך הגירושין והגעה להסכם:

ניתן להגיע להסכמה בכל רגע במהלך הליך הגירושין. הערכאות השיפוטיות מעודדת הגעה להסכמה בין הצדדים בכל זמן, ואת הסכם הגירושין ניתן להגיש לאישור הערכאה המנהלת את הליך הגירושין, ובכך לסגור את כלל התביעות שהוגשו.

הגעה להסכמות חלקיות והמשך הליך הגירושין:

אם הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה באחד מהעניינים התלויים ועומדים ביניהם, הם יכולים להגיש בקשה לאשר את הסכמותיהם באמצעות הסכם גירושין חלקי, למשל בנוגע לסוגיית הרכוש בלבד, ולהותיר לבית המשפט להגיע להחלטה בנוגע לשאר הנושאים, למשל בסוגיות מזונות הקטינים וחלוקת האחריות ההורית וזמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם.

האם ניתן לשנות בהסכמה הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין?

כן. בהסכמה ניתן לשנות הסכם גירושין, לבטלו, או לערוך הסכם גירושין חדש חלף הסכם הגירושין הקודם שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין. מדובר בהליך פשוט של אישור הסכם גירושין חדש והוא יאושר כל עוד הצדדים מבינים את ההסכם המתוקן ומשמעות התיקון, ההסכם המתוקן נחתם מרצונם החופשי של הצדדים וההסכם המתוקן תואם את טובת הילדים הקטינים.

האם חייבים לערוך הסכם גירושין חדש במקרה של שינוי ההסכם?

כן. זוגות רבים שפועלים בהסכמה ביניהם בניגוד להסכם הגירושין שלהם, אך לא פנו לשינוי ההסכם בערכאה השיפוטית, מוצאים עצמם מאוחר יותר במאבקים משפטיים, תוך שהצד השני טוען שמעולם לא הסכים לשינוי ההסכם, והצד שטען לשינוי בפועל, מתקשה להוכיח שאכן ההסכם שונה.

תיקון ההסכם בערכאה השיפוטית נעשה על מנת לתת לו תוקף מחייב ולהמנע ממחלוקות עתידיות. גם אם הגעתם ביניכם להסכמה בפועל, אין זה מספיק, ועליכם לפנות לאשר את ההסכמה ביניכם. כמו שפעלתם בהסכם הראשון ביניכם לאשר אותו בפני הערכאה השיפוטית, חשוב גם לפעול כך בעניין תיקון ההסכם ולהמנע מחיכוכים ותביעות עתידיות.

הסכמה כדרך לניהול נכון של גירושין

בשורה התחתונה, לא כל הליך גירושין חייב להיות מלא מאבקים ולהסתיים באפיסת כוחות של כל המעורבים בהליך. הסכמה היא מילת המפתח בכל הנוגע לגירושין, ואם יש באפשרותכם להגיע להסכמה, בין אם בשלב הראשוני ובין אם בכל שלב אחר של ההליך, לרבות לאחר תום הליך הגירושין.

את ההסכמות ביניכם יש לעגן בהסכם גירושין, ולאשר אותו בפני הערכאה השיפוטית. עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם לערוך הסכם גירושין או להגיע להסכמות ביניכם בכל שלב של ההליך, ולאשר אותן בפני הערכאה השיפוטית.

*האמור באתר הליכי גירושין Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף