Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהאם חובה עלי להתגרש ברבנות?

גירושין במדינת ישראל מצויים בסמכותה של הרבנות. האם כל אזרח ישראלי חייב להתגרש ברבנות? מה דינו של אזרח שאינו יהודי? ומה הדין של מי שנישא בנישואין אזרחיים? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

בני זוג יהודים יכולים להתגרש רק ברבנות

כאשר אנו מדברים על ‘רבנות’, אנו מדברים בעצם על ‘בית הדין הרבני’. בית הדין הרבני הוא בית דין יהודי דתי, אשר יונק את פסיקותיו מן ההלכה והמסורת יהודית.

על פי החוק, דיני נישואין וגירושין מסורים לבית הדין הדתי של כל עדה ועדה. בני זוג יהודים יכולים להינשא ולהתגרש רק בבית הדין הרבני, בני זוג מוסלמים יכולים להינשא ולהתגרש רק בבית הדין המוסלמי, ובני זוג נוצרים – רק בבית הדין הנוצרי [אם ישנו בית דין של העדה המסוימת שלהם בארץ].

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

גם בני זוג יהודים שנישאו בנישואין אזרחיים צריכים להתגרש ברבנות

מטבע הדברים, בני זוג יהודים שעומדים בפני גירושין נישאו בבית הדין הרבני. עם זאת, יתכן מצב בו בני זוג יהודים עומדים בפני גירושין, למרות שלא נישאו בבית הדין הרבני. מדובר במצב בו בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים.

אבל כיצד ייתכנו נישואין אזרחיים? הלא החוק קובע כי בני זוג יהודים אינם יכולים להינשא מחוץ לבית הדין הרבני. התשובה לכך היא: נישואין בחו”ל.

בני זוג שנישאו במדינה אחרת המכירה בנישואין אזרחיים ובאו לארץ כנשואים, החוק מכיר בהם כנשואים. כך יוצא שבני זוג יהודים נחשבים נשואים למרות שלא דרכו במדרגות הרבנות.

נשאלת השאלה: האם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים צריכים להתגרש בבית הדין הרבני, או שבגלל שהם נישאו בנישואין אזרחיים הם יכולים להתגרש גם בגירושין אזרחיים?

התשובה היא: בני זוג יהודים הרשומים כנשואים, חייבים בכל מקרה להתגרש בבית הדין הרבני. גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים, הגירושין שלהם יתבצעו אך ורק בבית הדין הרבני.

התרת נישואין במקרה של בני זוג מעורבים

כל האמור עד לכאן נכון רק לגבי בני זוג יהודים. אולם כאשר מדובר בבני זוג מעורבים, כלומר שאחד מהם יהודי ואחד מהם אינו יהודי, אין צורך ואין אפשרות להתגרש בבית הדין הרבני. ההלכה היהודית אינה מכירה בהיתכנות מצב נישואין בין יהודי לבין מי שאינו יהודי, ומשום כך בני זוג מעורבים אינם יכולים להתגרש ברבנות.

משום כך, בני זוג מעורבים הרשומים כנשואים [כגון שנרשמו בחו”ל והוכרו בארץ כנשואים] צריכים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולפתוח בהליך ‘התרת נישואין’.

בית המשפט בוחן את המקרה, ובדרך כלל מפנה לבית הדין הרבני בכדי לברר את יהדותו/אי יהדותו של כל אחד מבני הזוג. לאחר שבית המשפט מגיע למסקנה שאין צורך בגירושין בבית הדין, הוא נותן פסק דין הקובע כי בני הזוג גרושים ובכך מסתיימים נישואיהם.

כשמדובר בבני זוג חד מיניים, אפילו פורצדורה זו אינה נצרכת. אמנם בני זוג חד מיניים יכולים להיחשב כ’ידועים בציבור’ ולקבל זכויות כלכליות מסוימות כנשואים, אבל אין הם יכולים להירשם כנשואים. משום כך, בני זוג חד מיניים אינם צריכים גירושין כלל.

לסיכום:

בני זוג יהודים חייבים להתגרש בבית הדין הרבני, גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים בחו”ל. באופן דומה, בני זוג מדת אחרת אשר יש לה בית דין דתי בארץ חייבים להתגרש בבית הדין הדתי של דתם.

לעומת זאת, בני זוג מעורבים בני דתות שונות אינם צריכים להתגרש בבית דין דתי, אלא צריכים לפנות להליך ‘התרת נישואין’ בבית משפט לענייני משפחה.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף