Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיגירושין ברבנות – יתרונות וחסרונות

זוגות רבים המבקשים להתגרש מתלבטים היכן יגישו את תביעתם בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה. בכלל נשאלת השאלה איך להתגרש? מהם היתרונות והחסרונות של הליך גירושין ברבנות? באילו עניינים ניתן לתבוע בשתי הערכאות בתביעת גירושין? כל זאת ועוד להלן.

בני זוג יהודים המבקשים להתגרש, יכולים לעשות זאת אך ורק על ידי גירושין ברבנות. הדבר נכון גם לגבי זוגות יהודים אשר נישאו בנישואים אזרחיים. מדוע? בית הדין הרבני הוא בעל סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין.

תוכן עניינים

שאר העניינים שבין בני זוג מצויים בסמכות מקבילה של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. הסמכות המקבילה יצרה מצב של מרוץ סמכויות.

על פיו מי מבני הזוג אשר הקדים להגיש תביעתו, קובע למעשה את הערכאה אשר תדון בענייניו של הזוג.תביעת הגט עצמה תמיד תוגש אל בית הדין הרבני, שהרי הוא בעל סמכות ייחודית בעניין זה אולם, בשאר הנושאים, יוכל בית הדין הרבני לדון אך ורק אם אלו נכרכו בתביעת גירושין ברבנות.

התפיסה הרווחת היא כי עבור הגבר, בית הדין הרבני הוא הערכאה העדיפה ואילו עבור האישה, בית המשפט לענייני משפחה. מדוע נוצר מיתוס סביב מרוץ הסמכויות והאם הוא נכון? כיצד מתבצעים גירושין ברבנות ומהם היתרונות והחסרונות של גירושין ברבנות לעומת בית המשפט לענייני משפחה?

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מרוץ הסמכויות

בית הדין הרבני הוא המוסמך לדון בתביעת גט אך בשאר הנושאים, הוא חולק את סמכותו עם בית המשפט לענייני משפחה. מדובר בין השאר בחלוקת רכוש, במזונות ובמשמורת ילדים.

ההלכה החלה כיום קובעת כי עת הוגשה תביעה למי משתי הערכאות, קנתה זו את הסמכות והערכאה האחרת, לא תדון באותם העניינים. זהו מרוץ הסמכויות אשר משמעותו היא כי הראשון בזמן קנה את הסמכות לדון.

החשיבות איזו ערכאה מוסמכת לדון, היא רלוונטית מאוד לצדדים היות שישנם הבדלים משמעותיים בין גישתו של בית הדין הרבני ובין גישתו של בית המשפט לענייני משפחה.

המיתוס הרווח הוא כי בית הדין הרבני פוסק לרוב לטובת הגבר ואילו בית המשפט לענייני משפחה, פוסק יותר לטובתה של האישה. מיתוס זה התפתח בין השאר לאור העובדה כי בית הדין הרבני נוטה לפסוק דמי מזונות נמוכים יותר מאשר בית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, חשוב להבהיר כי יש לבחון כל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו המיוחדות.

הליך גירושין ברבנות

איך מתגרשים ברבנות? ובכן, גירושין ברבנות יכולים להיות הליך קצר יחסית או הליך ארוך. הדבר תלוי בעיקר בשאלה האם קיימת הסכמה להתגרש:

הסכמה לגירושין: כאשר מדובר בגירושין בהסכמה ובני הזוג מציגים הסכם גירושין אשר קיבל תוקף בבית משפט לענייני משפחה, הליך גירושין ברבנות יהיה קצר למדי.

  1. העדר הסכמה: כאשר אחד מבני הזוג רוצה גירושין ברבנות, עליו להגיש כתב תביעה לגט. במסגרת כתב התביעה יש להסביר את הנסיבות אשר הולידו את הרצון להתגרש. אולם, כאשר אחד מבני הזוג אינו מעוניין בגט, גירושין ברבנות הופכים להליך ארוך יותר.
  2. אפשרויות פעולה: בפני בן הזוג אשר אינו רוצה להתגרש, עומדות שתי אפשרויות פעולה. האחת, היא להגיש תביעה לשלום בית והשנייה היא להגיש כתב הגנה אשר מסביר מדוע אין עילה המצדיקה גט. במקרה שכזה, יקיים בית הדין הרבני ידון, לאחר שהצדדים טענו טענותיהם ויפסוק האם ישנה עילה לגט או אם לאו.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

גירושין ברבנות – יתרונות וחסרונות

בית הדין הרבני נחשב לערכאה שיפוטית שמרנית. בוודאי כאשר נעשית השוואה בין ערכאה זו לבין בית המשפט לענייני משפחה. יש הסבורים כי מדיניותו של בית הדין הרבני טובה וראויה ויש אחרים הטוענים כי ערכאה זו זה אינה פוסקת בהתאם לחיים המודרניים.

דוגמא טובה למחלוקת בעניין גירושין ברבנות היא תביעה לשלום בית אשר איננה קיימת בבית המשפט לענייני משפחה. מחד, ניתן לטעון כי המדובר בניסיון מבורך לגישור ולשמירה על התא המשפחתי. מאידך, יש הטוענים כי תביעה לשלום בית פוגעת בחירותו של מי מהצדדים המעוניין בגט.

לאור האמור, ניתן לראות כי גירושין ברבנות הם בעלי יתרונות לצד חסרונות כאשר למעשה, מדובר בהשקפת עולם. אין ספק כי הרוח הליבראלית השוכנת בבית המשפט לענייני משפחה, אינה קיימת בבית הדין הרבני. השאלה האם מדובר ביתרון או חיסרון, נותרה ללא תשובה חד משמעית.

ההכללה הגורפת כי בית הדין הרבני מטיב עם הגבר ואילו בית המשפט לענייני משפחה מטיב עם האישה, גם סביבה ישנו ערפל מסוים ואין ספק, כי כל מקרה צריך להיבחן לגופו.

גירושין ברבנות הם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. בית הדין הרבני יכול לדון אך ורק בתביעת הגט או לדון גם בשאר העניינים שבין בני הזוג, זאת בתנאי ששאר הנושאים נכרכו בתביעת הגט.

גירושין ברבנות הם יתרון עבור מי שחש כי פסיקה על פי ההלכה היא הדרך הנכונה להכריע בענייני גירושין אך מהווים חסרון עבור מי שסבור כי בית הדין הרבני צריך להיות יותר ליבראלי, בדומה לבית המשפט לענייני משפחה.

איך מתגרשים ברבנות כשאין עילה לגט?

ניתן להתגרש בבית הדין הרבני גם ללא עילה לגט. ההשלכות ברוב המקרים יהיו על תשלום המזונות אישה וכתובה.

הדרך הטובה ביותר להתגרש בבית הדין הרבני ללא עילה לגט, היא בהסכמה. במקרה זה, לרוב האישה מסכימה לוותר על כתובתה לצורך הגירושין.

בנוסף ניתן גם לסרב לשלום בית ולטעון שמאסת בבן הזוג. במקרה שאין עילה מוצדקת למיאוס (“מיאוס באמתלה מבוררת”), אישה המבקשת להתגרש תפסיד את כתובתה ומזונותיה, וגבר המבקש להתגרש יחויב בתשלום מזונות אישה וכתובה, אך ניתן יהיה להתגרש.

חשוב לזכור, שבסופו של יום, בין אם יש עילה לגט ובין אם אין, נדרשת הסכמה של כל אחד מהצדדים לגירושין. עילה לגט תשפיע על הזכויות הכלכליות, ותסייע להטיל סנקציות על בן זוג שמסרב להתגרש למרות שהוא חויב בכך, אך ללא הסכמה של בן הזוג, לא ניתן להתגרש.

כמה עולה לפתוח תיק גירושין ברבנות?

פתיחת תיק גירושין בהסכמה בבית הדין הרבני תעמוד על סך של כאלף שקלים עבור תשלומי האגרות הנדרשות בבית הדין הרבני.

אם תנהלו את תיק הגירושין ללא הסכמה בבית הדין הרבני, תשלומי האגרות יעמדו על סך של כ-2,000-3,000 ₪ בממוצע, בהתאם לכמות התביעות והבקשות שתחליטו להגיש במסגרת ניהול הליך הגירושין בבית הדין הרבני.

לעלות האגרות כמובן יש להוסיף גם את ההוצאות עבור עורך דין לענייני גירושין.

גם עבור עלות זאת יש הבדל ניכר בין גירושין בהסכמה בבית הדין הרבני לבין גירושין ללא הסכמה, והפער בין העלויות יכול להגיע להבדלים של עצומים של מאות אלפי שקלים.

בנוסף יש להוסיף גם את ההוצאות עבור מומחים, כמו חוקר פרטי, אקטואר, טיפולים רגשיים וכו’, שיעלו לכם עוד אלפי שקלים.

ולבסוף אין לשכוח לקחת בחשבון גם את חלוקת הרכוש שתשפיע עליכם כלכלית, ואת סכומי המזונות שתדרשו לשלם.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף