Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהאם ניתן להתגרש מבלי לעבור את טקס הגט?

טקס הגט נתפס אצל רבים כטקס לא נעים במיוחד. מהו בדיוק טקס הגט? האם ניתן לוותר עליו? ומה הדין לגבי בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

סמכויותיהם של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה

בית הדין הרבני הוא המוסמך לגרש בני זוג יהודים במדינת ישראל. בני זוג יהודים המעוניינים לסיים את נישואיהם צריכים לעבור בבית הדין הרבני.

מלבד הגירושין עצמם, ישנן מספר סוגיות נוספות המתעוררות בזמן גירושין. ביניהן: חלוקת רכוש משותף, מזונות אשה וכתובה. כאשר לבני הזוג יש ילדים, עולים גם הנושאים הבאים: מזונות ילדים, משמורת והסדרי הראייה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בניגוד לגירושין עצמם, שנמצאים בסמכותו הבלעדית של בית הדין, שאר הסוגיות נמצאות בסמכותן המקבילה של שתי הערכאות. הן בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה מוסמכים להכריע בסוגיות הנלוות לגירושין.

לאחר ההכרעה בסוגיות אלה, בבית הדין או בבית המשפט, על בני הזוג לפנות לבית הדין לשם ביצוע הגירושין עצמם.

בני זוג יהודים אינם יכולים להתגרש ללא גט

הגירושין עצמם מתבצעים בבית הדין על פי כללי ההלכה והמסורת היהודית. הליך זה מכונה ‘סידור הגט’, והוא למעשה טקס דתי אשר נועד לקבוע את סיום הנישואין של בני הזוג. הליך סידור הגט כולל בירור הלכתי, כתיבת הגט ומסירתו לידי האשה.

האם ניתן לוותר על טקס סידור הגט?

התשובה היא שלילית. טקס סידור הגט הינו חלק בלתי נפרד מגירושין של בני זוג יהודים.

גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים צריכים להתגרש באמצעות גט

מה הדין לגבי בני זוג יהודים שנישאו בנישואין אזרחיים, כגון שנישאו בחו”ל? האם הם יכולים לוותר על הליך הגירושין בבית הדין ולהתגרש בהליך אזרחי?

התשובה היא, שוב, שלילית. בני זוג יהודים הרשומים כנשואים אינם יכולים להתגרש מחוץ לבית הדין הרבני. גם אם נישואיהם נערכו בהליך אזרחי – גירושיהם חייבים להיערך בבית הדין.

בני זוג מעורבים וכן בני זוג חד מיניים אינם צריכים גט

עם זאת, בני זוג שאחד מהם יהודי ואחד אינו יהודי וכן בני זוג חד מיניים אינם צריכים להתגרש בבית הדין. ההלכה היהודית אינה מכירה בהיתכנותם של נישואין בין יהודי לבין מי שאינו יהודי ובין שני אנשים מאותו המין, ומשום כך בית הדין אינו יכול לגרש את בני הזוג.

כיצד בני זוג אלה מתגרשים?

התשובה מתחלקת בין שני המקרים :

בני זוג שאחד מהם יהודי ואחד מהם אינו יהודי צריכים לפנות להליך ‘התרת נישואין’. עליהם לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולהגיש בקשה להתרת נישואין. בית המשפט מברר את דתם של בני הזוג, ובמידה ומתברר שאכן אחד מהם יהודי ואחד מהם אינו יהודי, בית המשפט מוציא פסק דין הקובע כי נסתיימו נישואיהם.

אולם בני זוג חד מיניים אינם צריכים אפילו התרת נישואין. החוק בישראל אינו מכיר בנישואין חד מיניים, ומשום כך בני זוג חד מיניים המעוניינים להיפרד אינם זקוקים לשום הליך משפטי.

לסיכום

גירושין באמצעות גט בבית הדין הרבני הינם הליך הכרחי עבור בני זוג יהודים. בני זוג יהודים אינם יכולים להתגרש מבלי לעבור את טקס הגט. יתירה מכך: גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים צריכים להתגרש בבית הדין הרבני באמצעות גט.

עם זאת, בני זוג שאחד מהם יהודי ואחד מהם אינו יהודי וכן בני זוג חד מיניים אינם צריכים להתגרש בבית הדין. ההלכה היהודית אינה מכירה בנישואין אלה ועל כן זוגות אלה אינם צריכים גט.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף