Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימהו מבחן המסוגלות ההורית ואיך הוא עשוי להשפיע על חלוקת המשמורת?

קביעת המשמורת בגירושין תלויה בשאלת המסוגלות ההורית של שני ההורים. מה זה בדיוק מסוגלות הורית? מהו המבחן שקובע איזה הורה נחשב ‘מסוגל הורית’? וכיצד בית המשפט מכריע בסוגיות המשמורת והסדרי הראייה? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

חלוקת האחריות ההורית על ידי משמורת והסדרי ראייה

בני זוג עם ילדים שמחליטים להתגרש צריכים לחלק ביניהם את האחריות ההורית על הילדים לאחר הגירושין.

עד הגירושין ההורים מגדלים ביחד את הילדים והילדים גרים בביתם המשותף של ההורים, אך לאחר הגירושין יש להסדיר את חלוקת התפקידים של ההורים ולקבוע היכן יגורו הילדים, באיזה מוסדות חינוך הם ילמדו ומתי הם יתראו עם כל אחד מההורים.

במידה וההורים מגיעים להסכמה הדדית ביניהם על חלוקת האחריות ההורית וחותמים על הסכם גירושין, מה טוב ומה נעים. בית הדין או בית המשפט מאשרים בדרך כלל הסכם גירושין שבו הוסדרה האחריות ההורית באופן סביר.

אולם במקרה בו ישנם חילוקי דעות, על בית המשפט או בית הדין להיכנס בעצמם לעובי הקורה ולהכריע בכל הסוגיות הקשורות לילדים.

החל מהשאלה איזה הורה יהיה המשמורן [כלומר ההורה שאצלו יגורו הילדים], עבור דרך השאלה מהו אופי החינוך אותו יקבלו הילדים ומהן מסגרות החינוך בהן הם ילמדו, וכלה בתדירות ובמשך הסדרי הראייה להם יהיה זכאי ההורה שאינו משמורן.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חוות דעת מקצועיות על סוגיות המשמורת והסדרי הראייה

בכדי להכריע בסוגיות אלה, הערכאה המשפטית – בית המשפט או בית הדין – נעזרים בדרך כלל בחוות דעות מקצועיות של פסיכולוגים ופקידי סעד. אמנם הערכאה המשפטית אינה מחויבת לאמץ את חוות הדעת של המומחים, אך על פי רוב היא אינה חורגת בהרבה מההמלצות המקצועיות.

בכל הנוגע לסוגיית המשמורת, נהוגה כיום ‘חזקת גיל הרך’. על פי החזקה, ילד קטן, עד גיל גיל 6, צריך להיות בחזקת אמו. החוק מדבר אמנם רק על ילד קטן עד גיל 6, אך הפסיקה הרחיבה זאת גם עבור האחים של אותו הילד וקבעה כי מוטב שכל האחים יגדלו יחד באותו בית.

זאת ועוד, התפיסה היא כי ילדים שכבר התרגלו לגור אצל אחד ההורים עד גיל 6 עדיף להם להמשיך לגור עם אותו הורה. כך נוצרה ברירת המחדל לפיה כמעט תמיד האם מקבלת את המשמורת על הילדים.

מלבד קביעת המשמורת, יש לקבוע, כאמור, גם את תדירות ומשך הסדרי הראייה, את מסגרות החינוך בהם ילמדו הילדים, ואת אופי החינוך אותו הם יקבלו. חוות הדעת המקצועיות נותנות בדרך כלל המלצות גם עבור סוגיות אלה, והערכאות המשפטיות נעזרות בהן בהכרעותיהן בסוגיות הללו.

מבחן המסוגלות ההורית

לא מעט פעמים, במסגרת העימותים בין ההורים, עולות טענות כנגד אחד ההורים על חוסר התאמתו לגדל את הילדים. לפעמים הטענות עולות משני הצדדים גם יחד, כאשר כל צד ‘טורח’ להסביר לבית המשפט כמה הצד השני גרוע בתור הורה.

במקרים כאלה, על הערכאה המשפטית להכריע האם ההורה שכנגדו נטענות הטענות אכן מסוגל להיות הורה מיטיב עם ילדו. לשם כך, הערכאה המשפטית נעזרת בחוות דעת של פסיכולוגים ומאבחנים מקצועיים, אשר תפקידם לקבוע האם ההורה מסוגל לגדל את הילד באופן שייטיב עם הילד.

בדרך כלל, חוות דעת המומחים אינן פוסלות הורה מסוים באופן גורף מלגדל את הילד, אלא רק ממליצות לתת עדיפות להורה השני בתור משמורן. עם זאת, במקרים קיצוניים, חוות הדעת עשויה להגיע למסקנה כי שני ההורים אינם מסוגלים לגדל את הילד, ולהמליץ להפקיד את הילד בידי משפחת אומנה או בידי מוסד מתאים.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף